צמצום הפערים בחברה הערבית: האם הממשלה תתמיד בתהליך?

תאריך פרסום:
16/05/2024