כשח”כ מחויב פוליטית לשר עליו הוא אמור לפקח – זה לא יכול לעבוד

כל עוד בראש הוועדה המפקחת בכנסת יעמוד ח"כ המחויב פוליטית לשר עליו הוא אמור לפקח יהיה קשה מאוד לוועדה
תאריך פרסום:
04/12/2022
ממשל ומנהל ציבורי