המשנה ליועמ"ש בדיון על מינוי נציב שירות המדינה: פתוחים לדיון על הרכב ועדת האיתור

תאריך פרסום:
01/07/2024