דו"ח סקירת מדיניות ממשלתית

בעקבות ליקויים רבים שנחשפו בדו"ח מבקר המדינה משנת 2016, פרסם באוקטובר 2021 משרד הרווחה והביטחון החברתי רפורמה הנוגעת להסדרת השירותים הניתנים לילדים ובני נוער החיים מחוץ לבית הוריהם, במסגרת פנימיות שמפעיל המשרד.

יותר מ6500 ילדים בישראל חיים היום בפנימיות, המופעלות על ידי מפעילים חיצוניים (עמותות וכן גופים פרטיים) במימון ופיקוח של משרד הרווחה והביטחון החברתי.

דו"ח זה סוקר את המדיניות בנושא החל מסוף שנות ה90 ועד היום, מנתח את השינויים שחלו, המודלים ועקרונות העבודה הקיימים וכן החסמים המעכבים ביצוע מיטבי של חלקים משמעותיים במדיניות.