דוח מעקב שני, יולי 2023- על בסיס החלטת ממשלה מספר 2292 מיום 15.1.17

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מפרטת יעדים וצעדים נדרשים בתחום ההשכלה הגבוהה, בהכשרות חוץ־אקדמיות, במשרד הביטחון ובפרט בצה"ל, בשילוב אוכלוסיות בעלות ייצוג חסר ועוד. זו החלטה מבורכת וחשובה, עם זאת חשוב לציין כי משרד החינוך נעדר ממסגרת החלטת הממשלה ולא הוטלו עליו משימות כלשהן על אף שיש לו חשיבות גבוהה בהגדלת מספר הבוגרים שימשיכו ללימודים אקדמיים במקצועות ההייטק.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

המשבר בשוק העבודה והצורך להיערך לביקוש העתידי לעובדים בתעשייה זו מצריך מהמדינה לאמץ חשיבה הוליסטית, גמישה שמותאמת למציאות הנוכחית ובהתאם לכך להגדיר צעדים משמעותיים ויעדים קונקרטיים על מנת לצמצם את הפערים בשוק התעסוקה ולהגדיל את מספר המועסקים בקרב אוכלוסיות שונות. בהתאם לכך, הממשלה אישרה בה הוחלט על הקמת הוועדה הלאומית להגדלת ההון האנושי את החלטת ממשלה מס' 212 מיום ה־1 באוגוסט 2021. להייטק על־ידי שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה ושר האוצר, על רקע היעד שנקבע בקווי היסוד בממשלה להגדלת שיעור המועסקים בהייטק ל־15% מכוח העבודה במשק. הוועדה הוקמה והגישה המלצות לממשלה העוסקות בשינוי מדידת המועסקים בענף הייטק באמצעות דיפרנציאציה של משרות )מקצועות הייטק לצד "מקצועות הצמיחה" — אשכול המוצר, האשכול העסקי ואשכול המטה(, בהגדרת יעדים כמותיים בהון אנושי בכל שלבי הפיתוח לרבות יעדי ביניים לשילוב אוכלוסיות בישראל נשים, חרדים וערבים, באימוץ יעדי שילוב האוכלוסיות במערכת הביטחון וביצירת חשוב לציין כי בדו"ח ההמלצות משרד שירות לאומי אזרחי טכנולוגי כדרך נוספת לשילוב החברה הערבית והחרדית. החינוך לא תופס מקום דומיננטי אלא מהווה גורם מייעץ לתיאום מדיניות בתכניות לימוד בלתי־פורמאליות.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההייטק
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
15/01/2017
החלטה 2292
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד החינוך
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד המדע והטכנולוגיה
משרד העלייה והקליטה
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל
משרד לשוויון חברתי
משרד ראש הממשלה

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר