מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת, בהמשך להחלטות ממשלה קודמות, כי על שרי הבריאות, האוצר, הכלכלה וראש הממשלה להפיץ תזכיר חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) כך שלא ידרש רישום ייבוא מוקדם למזון רגיל וכי יוגדרו דרישות למסמכים ונתונים שיעידו על בטיחות המזון על סמך הצהרת היבואן. במקביל, תוגבר האכיפה על ייבואנים ומשווקים שלא יעמדו בתנאים. ההחלטה למעשה מאמצת עקרונות ייבוא מזון של רשויות בינלאומיות מתקדמות כגון האיחוד האירופי.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

הרפורמה יצאה לדרך (אמנם באיחור מה ביחס לקבוע בהחלטה) ותהליך ייבוא המזון היבש שונה החל מחודש יולי 2016.  על-פי הרפורמה, בעל תעודת יבואן יעביר הצהרה למערכת ממוחשבת על מוצר מזון לייבוא ועל עמידתו בתקני בריאות, ויקבל אישור ייבוא אוטומטי. כאשר המוצר מגיע לנמל, מציג היבואן את המסמכים, והמוצר משוחרר מהמכס תוך 24 שעות (ללא עיכובים).

יושם
”רפורמת הקורנפלקס”- רפורמה בתחום ייבוא המזון הרגיל לישראל
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
18/05/2014
החלטה 1606
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פרסום תזכיר חוק לפקודת בריאות הציבור (מזון), עד יוני 2014 כך שתהיה הכרה בהצהרת יבואן על עמידת המזון הרגיל בדרישות הדין. כולל הגברת האכיפה על יבואנים ומשווקים
תמונת מצב עדכנית
תזכיר החוק אושר באיחור, ועבר בפועל כהוראת שעה לפיה שונה תהליך ייבוא המזון היבש החל מיולי 2016. ממועד זה שונה התהליך כך שהמדינה אימצה עקרונות ותקנים בינלאומיים ומכירה בהצהרת יבואן על עמידת המוצרים בתנאי הבריאות.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
משרד הבריאות והאוצר יסכמו על משאבים לטובת הגברת הפיקוח והאכיפה.
תמונת מצב עדכנית
במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון 2015) הוקצתה לשירות המזון במשרד הבריאות תוספת של 50 משרות.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר