מיצוי כושר השתכרות כתנאי להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה

מה הוחלט?

במאי 2015, במסגרת החלטות חוק ההסדרים של הממשלה ה-33, התקבלה החלטה כי הנחות בארנונה על בסיס מבחן הכנסה יינתנו רק בכפוף למבחן מיצוי כושר השתכרות של משק הבית. מבחן מיצוי ההכנסה יקבע בכפוף לקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה. לצורך כך, משרד הפנים היה צריך לקדם תיקונם של התקנות ושל חוק ההסדרים. 

 

הדו"ח נכתב ע"י שיר ויסמן, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה לא יושמה ולא תוקנו מבחני התמיכה לקבלת הנחה בארנונה כך שיעודדו יצאה לעבודה. הממשלה ה-33 לא קידמה את הנושא. בממשלה ה-34, השתנה ההרכב הקולאיליוני והמדיניות המוצהרת בנושא והוא לא קודם גם כן. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
תנאים לקבלת הנחה בארנונה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
13/05/2013
החלטה 150
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הפנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
תיקון תקנות חוק ההסדרים ע”י שר הפנים בתוך חודשיים.
תמונת מצב עדכנית
שר הפנים לא תיקן תקנות חוק ההסדרים בנושא הנחה בארנונה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק ההסדרים.
תמונת מצב עדכנית
משרד הפנים לא קידם תיקון חקיקה בנושא.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בינמשרדי שיהיה רשאי לקבוע כללים נוספים לגבי קבוצות אוכלוסיה לגביהן קיימת מניעה אובייקטיבית למיצוי כושר השתכרות לרבות אימהות חד הוריות.
תמונת מצב עדכנית
הצוות לא הוקם.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר