שיפור כושר התחרות של הספנות הישראלית

מה הוחלט?

החלטת הממשלה הנה החלטה נוספת בסדרה של החלטות ממשלה שמתקבלות מאז שנת 97' ומסבסדות את אוניות צי ישראליות לחיזוק ענף הספנות הישראלי. ההחלטה קובעת סבסוד בגובה 24 מיליון ש"ח לשנה, עבור השנים 2014-2017, עבור ספינות שיצוותו בהם בין 4-8 ימאים ישראלים בחברות הספנות הפרטיות המובילות מטעני נפט ומוצריו ופחם.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה מיושמת. בשנים 2014-2015 הועברו הכספים לחברות, וזאת למרות שהתקנה להעסקת ימאים ישראלים פקעה בשנת 2010. כמו כן, הסבסוד נותר כשהיה בשנת 97, למרות שמספר האוניות המסובסדות גדל מ-24 ל-36.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
תמיכה בענף הספנות
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
30/12/2013
החלטה 1107
משרדים אחראיים:
משרד התחבורה
משרד התשתיות הלאומיות
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
סבסוד של אוניות צי ישראליות בגובה 24 מיליון ₪ לשנה.
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 עמד תקציב התמיכה בספנות על 23,861,000 ₪ לשנה. בפועל, תוקצבו 5 חברות בגובה של 22,820,000 ₪.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר