תכנית לאומית לסיוע לניצולי שואה

מה הוחלט?

תוכנית הסיוע לניצולי השואה עברה במסגרת הממשלה ה-33 כתוכנית דגל של מפלגת "יש עתיד"". התוכנית כללה חבילת הטבות כלכליות לניצולים באמצעות העלאת תגמול המינימום החודשי, מתן מענק שנתי לניצולי שואה שלא זכאים לתגמול חודשי, זכאות לתרופות בחינם וכן, הגדלת סל שירותי הרווחה לו זכאים הניצולים. לשם כך, נכללו בתוכנית סדרה של שינויים והתאמות בתקציב המדינה, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובביטוח הלאומי. הגופים האחראים ליישום התוכנית בממשלה הינם משרד האוצר, באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד הרווחה והביטוח הלאומי. אחד משינויי המדיניות המרכזיים בההחלטה הוא השוואת תנאים לניצולי שואה שעלו לישראל לאחר שנת 1953 ואינם זכאים להטבות מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים, התכנית נועדה לצמצם את הפערים שנוצרו לאורך השנים ולהשוות את תנאי הזכאות לכלל ניצולי השואה בישראל.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה יושמה באופן כמעט מלאה. תיקוני החקיקה הנדרשים בוצעו, הורחבו כלי הסיוע קיימים בביטוח לאומי ומשרד הרווחה לאוכלוסיות נוספות שלא זכו להן מסיבות היסטוריות וניתנו תוספות בהטבות כלכליות שמתבטאות בהעלאת תגמול המינימום, המענק השנתי, והתגמול שניתן לבן הזוג אחר פטירת ניצול השואה. יחד עם זאת, במהלך שנת 2015, לא תוגברו שירותי הרווחה ב-40 מיליון ש"ח כפי שהוחלט, אלא רק ב-7 מיליון ש"ח. במהלך שנת 2016 תוגברו השירותים ב-47 מיליון ש"ח.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
תכנית לסיוע לניצולי שואה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
27/4/2014
החלטה 1568
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הפצת תזכיר חוק להעלאת גובה תגמול המינימום גם עבור מי שעלה אחרי שנת 53' והכרה ביוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 1.10.1953 כנכי רדיפות הנאצים
תמונת מצב עדכנית
החל מחודש יוני 2014 תגמול המינימום עומד על 2,200 ₪. והושוו התאנים בין מי שעלו לפני 53' ואחריה
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
מתן מענק שנתי לניצולי שואה שאינם זכאים לתגמול חודשי
תמונת מצב עדכנית
בתחילת שנת 2015 בוצע התשלום הראשון לזכאים בגובה 3,600 ש"ח והוא ישולם עד ה-10 בפברואר מידי שנה
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
תגמול לבן הזוג לאחר פטירת ניצול השואה כך שלמשך 36 חודשים ממועד הפטירה יהיה זכאי לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לחודש מתום 36 חודשים כאמור למשך כל חייו.
תמונת מצב עדכנית
מיושם החל מיוני 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
לעניין גמלת סיעוד הניתנת לפי חוק הביטוח הלאומי, לא תובא בחשבון הכנסה שמקורה בתגמול חודשי המשולם לפי חוק נכי רדיפת הנאצים
תמונת מצב עדכנית
הגמלה עודכנה
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הרחבת ההנחה בתרופות
תמונת מצב עדכנית
פרטי הזכאים הועברו לקופות החולים
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקצאת 40 מיליון ₪ בשנה למרכזי יום לקשישים וניצולי שואה המתגוררים בביתם ומתקשים בניהול משק הבית
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 הוקצו רק 7 מיליון. בשנת 2016 הוקצו – 47 מיליון
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
טיפול נפשי לניצולי שואה
תמונת מצב עדכנית
ניתנה הזכאות לטיפול נפשי
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
התאמות בתקציב המדינה
תמונת מצב עדכנית
לא התקבלה תשובה בנושא ממשרד הרווחה

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר