על בסיס החלטת ממשלה 4078 מיום 29.7.2018

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4078 — "תוכנית חירום לדיור הציבורי", שהתקבלה ב־ 29.07.2018 נועדה למצוא פתרונות למשבר בדיור הציבורי, לגבש המלצות ותיקוני חקיקה להגדלת היצע הדירות בדיור הציבורי וכן, לתת מענה למצוקה הקיימת.

 

בהחלטה הוקם צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד השיכון וכן, הוקמו צוותי עבודה בין משרדיים לטיפול בסוגיות שונות בתחום. 

 

הדו"ח נכתב על ידי התחקירן יהונתן שלם בהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

עבודת צוותי העבודה השונים לוותה בחוסר הסכמה נרחב בין הצדדים, מה שהוביל לפיזור הוועדה, אי גיבוש המלצות בתחום ולמעשה אי קיום ההחלטה.

 

מהדו"ח עולה כי יישום ההחלטה לוקה בחסר ולמעשה ניתן להגיד שהמדיניות לא יושמה. רק סעיף אחד (25%) מההחלטה יושם חלקית ואילו 3 סעיפים לא יושמו כלל (75%).

 

 

מניתוח ההחלטה עולים החסמים הבאים:

 

חוסר תיאום בין משרדי: הוועדה פוזרה בשל חוסר הסכמה שהתגלה לא פעם בין יו"ר הוועדה לשאר חבריה.
עקב כך הוועדה הבין משרדית לא גיבשה את ההמלצות כפי שנדרשה בהחלטה.

 

 

פורס מז'ור: בעקבות התפזרות הכנסת בדצמבר 2018 ותהליך בחירות ארוך שהביא בסופו של דבר לחילופים
פרסונאליים במשרד, ההחלטה נותרה ללא גורם מוביל.

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
תכנית חירות לאומית לדיור ציבורי
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
29/07/2018
החלטה 4078
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבינוי והשיכון
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בין משרדי שימליץ על תכנית להרחבת הדיור הציבורי
תמונת מצב עדכנית
הוועדה הוקמה אך התפזרה על רקע אי הסכמות ולא הגישה המלצות. היא לא הוקמה מחדש עקב בחירות חוזרות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
הגשת המלצות בנוגע להגדלת מלאי הדיור הציבורי תוך 60 יום
תמונת מצב עדכנית
ההמלצות לא הוגשו עקב אי הסכמות ופיזור הוועדה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
בחינת שינוי הכלים הקיימים בתחום הסיוע בשכר דירה לקבוצות שונות על ידי משרד הבינוי והשיכון ואגף התקציבים תוך 60 ימים
תמונת מצב עדכנית
הבחינה לא הסתיימה ולא הוגשו המלצות בתחום
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
בחינת קביעת מפרט שיפוץ מחייב לדירות בדיור הציבורי על ידי משרד הבינוי והשיכון ואגף התקציבים בתוך 60 ימים
תמונת מצב עדכנית
הבחינה לא הסתיימה ולא הוגשו המלצות בתחום
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר