תכניות פנאי חברתיות המשלבות ילדים ונוער עם מוגבלות עם ילדים ונוער ללא מוגבלות

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4397 מיום 23.12.2018 היא החלטה ממוקדת ליצירת תכנית חברתיות הדוגלות בשילוב של ילדים ונוער עם וללא מוגבלות. ההחלטה כוללת פרסום מבחני תמיכה והקצאת תקציב עבור מוסדות המציעים פעילות זו וכן, קביעת קריטריונים שיציבו סטנדרט לפעילות.

 

הדוח נכתב על ידי מאיה רוזן ובהנחיית עינת קורן ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

ההחלטה מיושמת באופן מלא (100%) כאשר שלושת הסעיפים בוצעו באופן מלא.

המאפשרים המרכזיים ליישום ההחלטה הם:

גורם מתכלל: משרד העבודה והרווחה מונה למתכלל של ההחלטה לאורך כל שלביה, החל מרמת פרסום מבחן התמיכה ועד ההקצאה הסופית למוסדות. ריכוז כוח היישום במקום אחד אפשר את יישום ההחלטה בלוחות הזמנים.

 

מנגנון ביצוע: ההחלטה מצביעה באופן מדויק על הדרך המקצועית בה היא צריכה להיות מבוצעת — מבחן תמיכה למוסדות המפעילים תוכניות פנאי חברתיות משלבות.

 

משאבים נדרשים: בהחלטה נקבעה הקצאה מדויקת של הסכום שבאחריות כל משרד ממשלה להעביר למשרד העבודה והרווחה בכל שנה, בשנים 2019 – 2021 עבור יישום ההחלטה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
תכניות פנאי חברתיות המשלבות ילדים ונוער עם מוגבלות עם ילדים ונוער ללא מוגבלות
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
23/12/2018
החלטה 4397
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד לביטחון פנים
משרד לשוויון חברתי
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פרסום מבחני תמיכה והקצאת התקציב למוסדות המציעים פעילויות פנאי המשלבות עבור ילדים ובני נוער עם מוגבלות וללא מוגבלות
תמונת מצב עדכנית
מבחן התמיכה פורסם וכן הוקצו התקציבים הנדרשים לשנת 2019
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
העברת תקציב בין־משרדית של 13.5 מיליון ש”ח לפעילויות מסוג זה בשנים 2019 – 2021
תמונת מצב עדכנית
נכון לשנת 2019 , כל משרדי הממשלה העבירו את כל הכספים שנקבעו בהחלטת הממשלה
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת סטנדרטים מוגדרים מקצועיים לפעילויות הפנאי המדוברות
תמונת מצב עדכנית
במבחני התמיכה עצמם, פורטו סטנדרטים מקצועיים לקיום הפעילות
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר