עידוד השימוש בתחבורה ציבורית בקרב עובדים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי כדי להפחית השימוש ברכב פרטי בנסיעות לעבודה,
יוקם צוות ממשלתי שיכין תוכנית למתן תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה. התוכנית תפעל בשנים 2013-2018 ותתקוצב ב-40 מיליון ש""ח.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטה זו לא יושמה בשל מחלוקת בין המשרדים שהיו חברים בצוות הממשלתי וכן נוכח חוסר היכרות הגורמים שכתבו את ההחלטה עם הפתרונות התחבורתיים שכבר קיימים בשטח. בפועל, לא נכתבה תוכנית חדשה והכספים לא הוקצו לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
תחבורה ציבורית לעובדים
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
13/05/2013
החלטה 165
משרדים אחראיים:
משרד התחבורה
משרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
תקצוב התוכנית - 40 מיליון ש”ח לשנים 2013-2018
תמונת מצב עדכנית
מאחר ולא גובשה התוכנית לא נוצלו התקציבים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
ניסוח התוכנית למתן תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה עד ספטמבר 2013
תמונת מצב עדכנית
צוות העבודה קיבל דחייה למועד הגשת התוכנית עד דצמבר 2013, אך בשל מחלוקת בתוך הצוות בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה, ובשל העובדה שהצוות נוכח תוך כדי עבודה שלמעשה חלק מהפתרונות מיושמים כבר בפועל ע"י משרד התחבורה, לא הוגשה תוכנית.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות לגיבוש תוכנית לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית בקרב עובדים
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד התחבורה ובהשתתפות נציגים של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, נציגי משרד הכלכלה, נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר ונציגי המשרד להגנת הסביבה.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר