מה הוחלט?

באוגוסט 2019 התקבלה החלטת ממשלה 4662 לפיתוח העיר אילת וחבל אילות אשר עוסקת בשיפור שירותי הרפואה, פיתוח התיירות, הכלכלה, התחבורה, ופיתוח ענף החקלאות הימית בעיר. ההחלטה ביקשה לגשר על פערי הנגישות שיצרו השינויים בשדות התעופה ולפתח ענפים שונים בעיר מלבד התיירות על מנת לחזק את חוסנה הכלכלי והחברתי.

 

בחלוף כשנתיים ממועד קבלת החלטה, דו"ח מעקב זה בוחן את אופן יישום סעיפיה, תוך ניסיון לייצר תמונת מצב עדכנית לעת הזו. הדוח נכתב על ידי חגי וייס בהנחיית אוריה גפן קליין, מנהלת פרויקט המוניטור במרכז להעצמת האזרח

 

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מממצאי הדו"ח עולה כי עד כה ההחלטה מיושמת באופן חלקי בלבד, אך ניתן לראות כי יש שוני משמעותי בין התחומים השונים בהם מתעסקת ההחלטה. בתוך כך, במבט כללי על 35 סעיפי ההחלטה; 13 סעיפים יושמו באופן מלא (34% ), 12 סעיפים לא יושמו (37%) ו־ 10 סעיפים יושמו באופן חלקי בלבד (29%).

 

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים החסמים הבאים:
 פורס מז'ור, תכנון תחת לחץ, שיתוף פעולה בין משרדי, חוסר תכנון תקציבי, צוות מתכלל

 

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים המאפשרים הבאים:
פורס מז׳ור, עבודת הרשויות המקומיות, מבנה הסעיפים, חלוקת עבודה   ברורה
 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תוכנית רב־שנתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות ותיקון החלטת ממשלה
הממשלה ה-21
התקבל ביום  
04/08/2019
החלטה 4662
משרדים אחראיים:
משרד הבינוי והשיכון
משרד הבריאות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד התחבורה
משרד התיירות
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פיתוח תשתיות תיירות בעיר אילת
תמונת מצב עדכנית
חלק העבודות כבר בוצעו ואושרו חלק מהתקציבים (ההחלטה מתייחסת לשנים 2024–2020)
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
קידום ושיווק אירועים בינלאומיים באילת
תמונת מצב עדכנית
קמה ועדה אשר אישרה רשימתהאירועים, אך נוצרו שינויים בשל התפרצות הקורונה והמגבלות שחלו בעקבותיה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הקמת פארק תעשיות מן הים, חקלאותימית וביוטכנולגיה ימית
תמונת מצב עדכנית
בשל היעדר תקציב 2020 לא ניתן כרגע לשנות את ייעוד שטח הקרקע לקרקע חקלאית, פעילות זו מושעית כרגע
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
קידום השקעות הון בתעשייה על ידי מתן תעדוף דיוני לעיר אילת וחבל אילות
תמונת מצב עדכנית
תוקנו כללי המנהלת בתאריך 10.02.2020, הכללים פורסמו באתר המשרד
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת קהילת ידע וחדשנות בתחום הביולוגיה והחקלאות הימית
תמונת מצב עדכנית
נערכו מספר פגישות בנושא, הוחלט על יציאה למכרז והוגשה בקשה לתקציב
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
משיכת השקעות זרות לעיר ע״י שיווק האיזור כאטרקטיבי ובעל יתרונות יחסיים
תמונת מצב עדכנית
סעיף זה יבוצע עם הקמת קהילת הידע והחדשנות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
גיבוש תכנית לקידום פרויקט יצוא דגיגים וביות דגי הטונה באילת על ידי הקמת צוות בראשות מנכ״ל משרדרוה״מ
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם וקיים דיון ראשון, הוצגה תכנית לקידום הפרויקט ע״י מלח״י והוחלט לתקצב את הפרויקט בכ־ 14.5 מלש״ח
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
בחינת תכנית להפרדת מלח״י (המרכז הלאומי לחקלאות ימית) מחיא״ל (חקר ימים ואגמים) על ידי הצוות בראשות מנכ״ל משרד רוה״מ
תמונת מצב עדכנית
הבחינה לא התקיימה בשל היעדר תקציב 2020
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
מתן תעדוף דיוני לתאגידים מהעיר אילת ומחבל אילות העוסקים בתחומי הנדסה ומדעי הטבע
תמונת מצב עדכנית
נעשה תיקון בהוראת מנכ״ל 4.18 במסגרתו ניתן תעדוף דיוני למבקשי סיוע מהעיר אילת וחבל אילות
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
קידום עסקים קטנים ובינוניים בעיר אילת
תמונת מצב עדכנית
התכנית לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים גובשה ויצאה לפועל
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
עידוד בשיווק שירותים ומוצרים לחו״ל
תמונת מצב עדכנית
בוצעו תיקוני הוראות מנכ״ל וניתן תעדוף דיוני לחברות מהעיר אילת וחבל אילות במהלך 2020
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
סיוע לתחום ההיי־טק על ידי פיתוח תכנית שתכלול הקמה/שיפוץ של מבנה להשכרה ליזמים וחברות
תמונת מצב עדכנית
נעשתה בדיקת היתכנות להקמת מבנה, אך הנושא עדיין נמצא בבדיקה ממשלתית
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
13
מרכיב ההחלטה
הקמת מתחם עבודה משותף ליזמים ובעלי עסקים קטנים
תמונת מצב עדכנית
עיריית אילת הגישה בקשה לקבלת התקציבים ואכן קיבלה הרשאה תקציבית, אך זה היה לפני החלטת הממשלה, בפועל המתחם הוקם ללא תקצוב המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, אך המשרד מממן את הפעלתו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
14
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת היגוי בראשות מנכ״ל משרד רוה״מ שתבחן אפשרות לפינוי בסיס חיל הים באילת
תמונת מצב עדכנית
הוסכם על פינוי של 115 דונם משטחי הנמל הצבאי באילת לטובת מגורים, תעסוקה ומלונאות
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
מתן הרשאות תכנון לכפרי נופש
תמונת מצב עדכנית
לא הוגשו בקשות להרשאות למשרד התיירות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
16
מרכיב ההחלטה
בחינת החלפת שטחי נמל על רצועת חוף כדי להנגיש את החוף לציבור
תמונת מצב עדכנית
נחתם הסכם להעברת שטחי חוף, אך יש מחלוקת בין חנ״י לעיריית אילת בנוגע לשטחי החניון
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
17
מרכיב ההחלטה
בחינת הנגשת החלק החופי של התחנה למניעת זיהום ימי
תמונת מצב עדכנית
נערכו דיונים על כך במשרד להגנת הסביבה — ההמלצה הכללית הייתה שלא לפתוח, ואם כן תוך מילוי מספר תנאים הנוגעים לביטחון הציבור. למרות זאת החלו עבודות לפתיחת השטח האמור
סטטוס היישום
יושם יושם
18
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בראשות מנכ״ל משרד התחבורה שיבחן הוזלת כרטיסי טיסה לתושבי אילת וחבל אילות והצגת מסקנות לוועדת שרים
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם אך לא הושגו הסכמות לגבי הוזלת כרטיסי הטיסה, לכן לא היו המלצות לוועדת שרים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
19
מרכיב ההחלטה
שדרוג כביש עוקף אילת לצורך הורדת עומסי תנועה בכניסה לאילת
תמונת מצב עדכנית
לא הועברו תקציבים למשרד עקב היעדר תקציב 2020
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
20
מרכיב ההחלטה
בחינת אפשרות לתחבורה חינם לתושבי אילת וחבל אילות בתל אביב
תמונת מצב עדכנית
ניתנה תחבורה חינם לתושבי אילת בגוש דן החל החל מתאריך 02.02.2020 עד ה־ 31.12.2022
סטטוס היישום
יושם יושם
21
מרכיב ההחלטה
בחינת אפשרות להסדר נסיעה יומי־ חופשי בין אילת לתל אביב לתושבי אילת וחבל אילות
תמונת מצב עדכנית
החל מתאריך 02.02.2020 עד ה־ 31.12.2022 קיים הסדר נסיעה ״חופשי־תלת־יומי״ לתושבי אילת, במחיר 100 ש״ח
סטטוס היישום
יושם יושם
22
מרכיב ההחלטה
תכנית שתארגן מחדש את קווי התחב״צ באילת ותשפר את התחב״צ באילת
תמונת מצב עדכנית
אין כרגע סיכום תקציבי עם משרד האוצר לגבי שירות בתחב״צ לשנים 2021–2020
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
23
מרכיב ההחלטה
קידום התכנית לשיפוץ כביש 9
תמונת מצב עדכנית
לא הועברו תקציבים למשרד עקב היעדר תקציב 2020
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
24
מרכיב ההחלטה
קידום תוואי הרכבת לאילת
תמונת מצב עדכנית
נערכו מספר ישיבות בנושא, צפי לסיום התכנון ומתן תוקף בשנת 2023
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
25
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת שרים בראשות רה״מ אשר תעסוק בניצול תקציבי והסטת תקציבים
תמונת מצב עדכנית
לפי משרד רה"מ, לא היה צורך בועדה ולכן לא כונסה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
26
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת היגוי בראשות מנכ״ל משרד רוה״מ למעקב על ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
הוועדה הוקמה והתכנסה בתאריך 27.11.2019 . לא ידוע לנו על התכנסות נוספת מאז
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר