על בסיס החלטת ממשלה 4528 ממרץ 2019

בשנים האחרונות, עקב בצורות חוזרות ונשנות וכתוצאה משינויי האקלים, התמעטו הזרימות בנחלי האיתן בארץ. כתוצאה מכך המערכות הטבעיות באזור הצפון, ובייחוד באגן ההיקוות של הכינרת, חשופות ופגיעות יותר לזיהומים שונים, בריאותיים וסביבתיים.

כך למשל, בקיץ 2018 עשרות רבות של אנשים שטיילו בנחלי הצפון חלו בעכברת, מחלה זיהומית המועברת מבעלי חיים לאדם. המחלה התפרצה בעקבות הגורמים שצוינו לעיל וכן חיות הבר השוהות במי הנחלים תוך הפרשת צואה ושתן. בשנת 2012 הכין המשרד להגנת הסביבה תכנית להרחקת בקר ממקורות מים, במטרה להפחית זיהומים סביבתיים
בנחלי הצפון.

מה הוחלט?

במרץ 2019, בעקבות התפרצות מחלת העכברת, קיבלה ממשלת ישראל את החלטה 4528 — "תכנית לצמצום זיהומים ומחלות הקשורים לזרימת מים ושפיעות באגם ההיקוות של הכנרת". ההחלטה באה לעדכן את תוכנית העבודה מ־ 2012, להתאימה לצרכים של היום ולהקצות אליה תקציב חדש.


עיקרי התוכנית כוללים הרחקת מרעה ממקורות הנחלים באמצעות בניית שקתות ואבוסים, חיסון העדרים הרועים באגן ההיקוות נגד מחלת העכברת, ניטור נחלים לאינדיקטורים וניטור חיות בר לגורמי מחלה. ההחלטה התקבלה במטרה להפחית את הסיכון לזיהומים סביבתיים, את הפגיעה בבריאות הציבור, וכן כדי לצמצם פגיעה בתיירות.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

דוח זה ביקש לבחון את אופן יישום ההחלטה כשנתיים מיום קבלתה תוך מיפוי המאפשרים והחסמים אשר סייעו או עיכבו את יישומה. מממצאי המעקב עולה כי ההחלטה ברובה יושמה. כך, מתוך 7 סעיפים ביצועיים, 4 יושמו באופן מלא (57%) ו־ 3 יושמו באופן חלקי (43%). 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תוכנית לצמצום זיהומים ומחלות הקשורים לזרימות מים ושפיעות באגן ההיקוות של הכנרת
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
17/03/2019
החלטה 4528
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד להגנת הסביבה
רשות המים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בין-משרדי
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם ביוני 2019, ומאז מתכנס על-פי צורך
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הוצאה לפועל של התוכנית להרחקת בקר
תמונת מצב עדכנית
התוכנית עומדת על כ־ 75% מימוש תקציבי.המשך העבודה עשוי להמשך כשנה נוספת.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הרחבת דיגום הנחלים ומקורות המים בצפון
תמונת מצב עדכנית
החל מקיץ 2020 הורחב היקף הדיגומים.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
ביצוע תוכנית לניטור מחלות בחיות בר
תמונת מצב עדכנית
חלקים מהתוכנית יושמו אך היקף הפעילותנותר מוגבל.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
קידום חיבורי צרכן על מערכות אספקת מים
תמונת מצב עדכנית
מיושם כחלק מהתוכנית להרחקת בקר, ועלכן טרם הושלם.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
הרחקה של בקר לפי התוכנית להרחקת בקר
תמונת מצב עדכנית
החל באופן מיידי בשנת 2019 .
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
העברת תקציבים
תמונת מצב עדכנית
הסכום המצוין בהחלטה הועבר.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר