צמצום האלימות נגד סגלים רפואיים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי יש להקים צוות בין-משרדי שיגבש תכנית לצמצום האלימות נגד סגלים רפואיים בבתי חולים ובמרפאות בקהילה, אשר תכלול מניעה, אכיפה, מיצוי הדין ופעולות תומכות כגון: הכשרה לסגל הרפואי, הסברה בציבור ומדידה והערכה של האפקטיביות של התכנית.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטה זו יושמה כפיילוט מוצלח בשישה בתי חולים ממשלתים. הפיילוט כולל הצבת שוטרים באופן קבוע בבתי החולים מה שמשפר את אלמנט המניעה והאכיפה. יחד עם זאת, לא מדובר ביישום בכלל בתי החולים והמרפאות בקהילה כפי שדובר בהחלטת הממשלה. כמו כן, בשל קושי חשבי בהעברת הכספים לבית חולים ששייך לקופת חולים, לא נפתח הפיילוט בבית חולים נוסף. עתידו של הפיילוט לא ברור אחרי שנת 2016 והחלקים של מיצוי הדין מול תוקפים והסברה לא בוצעו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תוכנית לצמצום האלימות בבתי חולים
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
21/08/2013
החלטה 697
משרדים אחראיים:
משטרת ישראל
משרד הבריאות
משרד המשפטים
משרד לביטחון פנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
מרכיבי התוכנית - אכיפה וגברת ההרתעה במפני מחוללי אלימות
תמונת מצב עדכנית
הצבת עמדות משטרה בבתי החולים וסגירת מעגל עם המערכת המשפטית
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
מרכיבי התוכנית - מיצוי הדין במקרי אלימות נגד סגלים רפואיים
תמונת מצב עדכנית
לא ננקטו פעולות חדשות כפועל יוצא מההחלטה. ישנם יוזמות ממשלתיות אחרות שלא הבשילו.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בינמשרדי
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות שכולל את כל המשרדים הרלוונטים ובתי החולים והוא נפגש באופן תדיר.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
גיבוש תוכנית בבתי חולים ובמרפאות בקהילה לצמצום האלימות
תמונת מצב עדכנית
גובשה תוכנית פיילוט לשבעה בתי חולים והיא פועלת בשישה בלבד, אין תוכנית עבור מרפאות בקהילה וכלל בתי החולים בארץ.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
מרכיבי התוכנית - מניעה ומיגור מקרי אלימות
תמונת מצב עדכנית
הכשרת סגלים רפואיים להתנהגות מצמצמת אלימות, הפחתת המתח בבתי החולים, שילוב אמצעים טכנולוגיים
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
מרכיבי התוכנית - הכשרה לאנשי סגל רפואי ומאבטחים בבתי החולים
תמונת מצב עדכנית
הכשרת השוטרים, מאבטחים והדרכת סגלים
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
מרכיבי התוכנית - הסברה והעלאת מודעות הציבור לנושא
תמונת מצב עדכנית
לא קודם כלל
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
מרכיבי התוכנית - מדידה והערכה של הפיילוט
תמונת מצב עדכנית
ע"י מחקר מלווה, צוות משותף וסקר
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר