תכנית עידוד עלייה ממדינות אירופה, היתר לקבלת תרומה ופרויקט לאומי לעידוד עלייה מכלל ארצות העולם

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת תוכנית הטבות במגוון תחומים לטובת עידוד עלייה מכלל מדיניות העולם, בדגש על מדיניות אירופה ועולים צעירים. בין ההטבות: סיוע בתעסוקה ובלימודים לעולים צעירים, הגדלת תקציב התמיכות לארגונים מעודדי עלייה ומענק מיוחד לעולים הנמלטים מאזורי חירום. ההחלטה תוקצבה לשנים 2014-2015, ב-60 מיליון ש"ח. עוד נקבע בהחלטה כי משרד הקליטה יאחד תחת קורת גג אחת את פעילות המוסדות הלאומיים במסגרת חברה לתועלת הציבור, שתהיה בבעלות משותפת של המשרד והמוסדות הלאומיים. החברה תהיה אחראית לריכוז המאמצים בנושא עידוד העלייה והמוסדות הלאומיים החברים בה יוכלו לגייס כסף לטובת החברה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה באופן מלא וכללה סדרה של תוכניות וצעדים שנקט המשרד לקליטת העלייה לטובת עידוד עלייה ממדינות אירופה, בדגש על צרפת ועולים הנפלטים מאזורי חירום. כמו כן, הוקמה החברה לתועלת הציבור בשיתוף המוסדות הלאומיים לצורך ניהול פרויקט לאומי לעידוד עלייה. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
תוכנית לעידוד עלייה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
22/06/2014
החלטה 1736
משרדים אחראיים:
משרד העלייה והקליטה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
גיבוש תכנית סיוע מיוחדת לעידוד העלייה ממדינות אירופה
תמונת מצב עדכנית
גובשה תוכנית לעידוד עלייה מצרפת, בלגיה ואוקראינה במסגרת החלטת ממשלה מספר 2446 מיום 15.2.15; תקציבה: 180 מיליון ש"ח
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
עידוד עלייה בקרב צעירים
תמונת מצב עדכנית
הופקו קמפיינים לעידוד עלייה מאוקראינה, רוסיה וצפון אמריקה והתקבלה החלטת ממשלה להסרת חסמים בתעסוקת עולים בישראל בנובמבר 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
תוכניות לעידוד עלייה - הגדלת תקציב התמיכות לארגוני מעודדי עלייה
תמונת מצב עדכנית
התקציב גדל ביותר מפי 2 מאז 2008 ועמד בשנת 2014 על 32,000,000 ₪
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
תוכניות לעידוד עלייה - הרחבת תוכנית ”עלייה 2000” -לעידוד עלייה תעסוקתית למקצועות נדרשים במשק לעולי צרפת
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 הגיעו ארבע קבוצות ארצה. קיים מערך סיוע לבעלי מקצועות רישוי
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
תוכניות לעידוד עלייה - שיווק וחשיפה של תוכניות לעידוד עלייה
תמונת מצב עדכנית
"המרכז לקליטה במדע" מפעיל קמפיינים במדינות דוברות רוסית, צרפתית וספרדית; ביולי 2014 ובמרץ 2015 יצאו קמפיינים אינטרנטיים; נעשה פרסום לעולים פוטנציאלים באמצעי תקשורת ייעודיים בחו"ל (רדיו, עיתונות מקומית)
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
תוכניות לעידוד עלייה - הגדלת המענק הניתן לעולים הנמלטים מאזורי חירום
תמונת מצב עדכנית
עברה הוראת שעה מס' 126 (10.2.2015) לפיה עולים ממדינות מצוקה זכאים למענק מיוחד
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
ניהול פרויקט לאומי אסטרטגי לעידוד עלייה באמצעות הקמת חברה לתועלת הציבור יחד עם המוסדות הלאומיים, כשהמוסדות יהיו הגורמים הבלעדיים לגיוס כספים
תמונת מצב עדכנית
החברה הוקמה תחת השם "אופק ישראלי" בפברואר 2015. הפרויקטים יבוצעו על ידי המוסדות הלאומיים במהלך 2016
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר