תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואית

מה הוחלט?

בספטמבר 2011 קיבלה הממשלה ה-32 את החלטה מס' 3708- פיתוח חברתי וכלכלי של אוכלוסיית הבדואים בנגב. יישום תכנית החומש נקבע לשנים 2012-2016, ומטרתה קידום האוכלוסייה הבדואית בנגב ושילובה בחברה הישראלית ובכלכלת ישראל. התקציב הכולל עמד על 1.26 מיליארד ש"ח. החלטת הממשלה נועדה לחזק את חוסנם הכלכלי והחברתי של יישובי הרשויות המקומיות הבדואיות שבנפת באר שבע ורמת השירותים שבהם ולצמצם פערים בין הבדואים תושבי הנגב לבין יישובים וקבוצות אוכלוסייה אחרים, לאור הפערים הגדולים באופן מיוחד בין אוכלוסייה זו לבין כלל האוכלוסייה בישראל וכן בינם לבין שאר היישובים בנגב, בהיבטי רווחה כלכלית, תעסוקה, השכלה ונגישות לשירותים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לינואר 2017, החלטת הממשלה יושמה באופן חלקי. מדובר בהחלטת ממשלה גדולה ומורכבת הכוללת מספר רב של משרדי ממשלה וסעיפים לביצוע. חלקים נרחבים ממנה אכן יושמו, בעיקר בתחום התעסוקה, מעונות יום, חינוך, בריאות ורווחה. ישנם מרכיבים שיושמו באופן חלקי ותוכנית החומש החדשה אמורה לעסוק בהשלמתם. כמו כן, ישנם מרכיבים שלא יושמו כלל, בעיקר הללו הקשורים למיזמים חקלאיים והשלמת בינוי תשתיות דיור וביוב. העובדה כי ההחלטה רוכזה בידי צוות יישום במשרד החקלאות קידמה את יישום ההתוכנית. באופן יוצא דופן, לוותה התוכנית במחקר חיצוני שפורסם לציבור ונתן תמונת מצד על התקדמות והחסמים לביצועה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016
הממשלה ה-32
התקבל ביום  
11/09/2011
החלטה 3708
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבינוי והשיכון
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד התחבורה
משרד התרבות והספורט
משרד התשתיות הלאומיות
משרד לביטחון פנים
משרד להגנת הסביבה
משרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל
משרד ראש הממשלה
רשות המים
שירות התעסוקה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת מרכזי ריאן
תמונת מצב עדכנית
כיום פועלים 8 מרכזי הכוון וכן מטה מרכז במתכונת מלאה.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
פיתוח אזורי תעשייה קיימים
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2012-2015 שווקו 390 דונמים באזורי התעשייה במקום 190.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
מתן תמריצים למעסיקים באמצעות מסלול תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית
תמונת מצב עדכנית
תחילת התכנית, סייע מרכז ההשקעות בקליטתם של 450 מועסקים חדשים. רשימת הזכאים לסבסוד מתפרסמת פעמיים בשנה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
הכשרות מקצועיות למבוגרים והנדסאים
תמונת מצב עדכנית
הוכשרו 259 לומדים במסלולים המתוקצבים של הכשרות מבוגרים. הכשרה טכנולוגית- משנת 2013 מתחילת התוכנית כ- 247 התלמידים החלו לימודיהם בתחומי ההנדסאות, מתוכם כ- 73 תלמידים בשנת הלימודים 2016. כמו כן, כ- 100 תלמידים נוספים צפויים להשתתף בתכנית בשנת 2017.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
יזמות עיסקית
תמונת מצב עדכנית
התקיימו, קורסים הכשרות וכנסים ייעודיים לאוכלוסיית הנשים והיזמים כדי להגביר פעילות עסקית זעירה ולהקנות הכשרה וכלים ייעודים ליזמות.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
מעונות יום
תמונת מצב עדכנית
מספר המקומות הפנויים במעונות יום גדל בשנת 2015 בכ- 240 (כ- 35%).
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
תוכניות ייעודיות לשיפור הישגים לימודיים
תמונת מצב עדכנית
קימות מספר תוכניות ביניהם:במסגרת צמצום הפערים הלימודיים דרך הגדלת שעות, אבחונים והגברת התמדה וצמצום הנשירה, תכנית נבחני משנה, פרויקט "נקרא יחד".
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
חיזוק המצטיינים וקידום המצוינות
תמונת מצב עדכנית
הוקמו 6 מרכזי מצוינות ברהט, תל שבע, ערערה בנגב ובכסייפה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
9
מרכיב ההחלטה
חינוך לקריירה
תמונת מצב עדכנית
מתקיימת פעילות הכוון מקצועי וחינוך לקריירה לצד קבוצות הורים והכשרת יועצים.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
השלמת השכלה למבוגרים
תמונת מצב עדכנית
724 מבוגרים לקחו חלק בתכנית השלמת השכלה רובן נשים.
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
הקמת כיתות גן וכיתות בית ספר
תמונת מצב עדכנית
הנושא לא עבר לאישור בהחלטה נפרדת
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
12
מרכיב ההחלטה
חינוך בלתי פורמאלי
תמונת מצב עדכנית
התבצעו פעילויות שונות בנושא, בהן: פתיחת סניפי תנועות נוער, קבוצות מנהיגות ומעורבות, קייטנות ותכניות למניעת שוטטות.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
שיפור הנגישות התחבורתית של האוכלוסייה הבדואית למוסדות השכלה
תמונת מצב עדכנית
מספר כבישים שסלילתם תוקצבה הינו 29, מתוכם הושלמו 12 טרם החלו – 10 – בביצוע-7. אין אפשרות להתקדם לשלבי הביצוע בחלק הפרויקטים בשל סיבות שונות: תביעות בעלות, העדר תשתיות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
14
מרכיב ההחלטה
הקמת מבני ציבור
תמונת מצב עדכנית
מעונות יום-סיימו להקים, מגרשי ספורט- חלק מהמגרשים עדיין בהקמה, ספרייה- בתהליכי הקמה,
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
15
מרכיב ההחלטה
הקמת מבנים רב תכליתיים בנווה מדבר ואלקסום
תמונת מצב עדכנית
חמשת המבנים טרם נבנו, בשל תקצוב חסר
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
16
מרכיב ההחלטה
בניית בריכה
תמונת מצב עדכנית
בוצע איגום משאבים וקיים אישור לצאת למכרז
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
17
מרכיב ההחלטה
סבסוד בנייה רוויה
תמונת מצב עדכנית
40 אש"ח מתוך ה-50 אש"ח שהוקצו הועברו לטובת החלטת ממשלה אחרת. בכסף שנותר, אושרו שני פרויקטים לסבסוד אך טרם הועבר הכסף.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
18
מרכיב ההחלטה
השלמות פיתוח בשכונות ותיקות
תמונת מצב עדכנית
החלטת ממשלה 3708 כללה 50 מלש"ח לטובת סבסוד בניה רוויה. מתוך תקציב זה, 40 מלש"ח שימשו כמקור תקציבי להחלטת ממשלה 2025.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
19
מרכיב ההחלטה
השלמת תשתיות בריאות ביישובי אבו בסמה
תמונת מצב עדכנית
נבנו 2 תחנות טיפות חלב, טיפת החלב באל קסום תושלם במהלך שנת 2016
סטטוס היישום
יושם יושם
20
מרכיב ההחלטה
תוכנית צמצום תמותת תינוקות
תמונת מצב עדכנית
תתחיל לפעול בשנת 2016, בשנת 2014 התכניות לצמצום תמותת תינוקות כללו: יעוץ גנטי למניעת מומים ותכנית להעשרת קמ"ח.
סטטוס היישום
יושם יושם
21
מרכיב ההחלטה
פרויקטים נוספים לקידום שירותי הבריאות
תמונת מצב עדכנית
פעלה תכנית למניעת תחלואה גנטית, בהובלת המכון הגנטי במרכז הרפואי סורוקה, לא נוצל כל התקציב.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
22
מרכיב ההחלטה
הקמת פתרונות קצה
תמונת מצב עדכנית
תוקצבו אחד עשר פרויקטים בסך של- 45.38 מלש"ח, מתוכם בוצעו פרויקטים בעלות של 20.8 מלש"ח, והיתר בביצוע.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
23
מרכיב ההחלטה
הגדלת מספר השוטרים במתחם העיירות
תמונת מצב עדכנית
מספר השוטרים במתחם העיירות גדל, הפעלת תכנית עיר ללא אלימות בתשעה ישובים, הפעלה תכנית הרשות למאבק בסמים ואלכוהול
סטטוס היישום
יושם יושם
24
מרכיב ההחלטה
פיתוח הספורט ההישגי והעממי
תמונת מצב עדכנית
ממשיכים לפעול מועדוני הליכה לנשים בכל הרשויות המקומיות וכן פועלות תשתיות בענפי הכדור
סטטוס היישום
יושם יושם
25
מרכיב ההחלטה
פעילויות בתחומי החברה, ידיעת הארץ והמנהיגות
תמונת מצב עדכנית
בין הפעילויות: קייטנה לילדי משרתי כוחות הביטחון, ימי סיור באתרי מורשת, סדנאות מנהיגות ושילוב בחברה הישראלית
סטטוס היישום
יושם יושם
26
מרכיב ההחלטה
תוכנית לקידום המצטיינים והמצוינות
תמונת מצב עדכנית
אתגרים לאקדמיה פועלת בשמונה מוקדים
סטטוס היישום
יושם יושם
27
מרכיב ההחלטה
הקמת מרכזי צעירים
תמונת מצב עדכנית
הוקם מרכז צעירים ברהט, תכנון של פתיחת המרכז בחורה
סטטוס היישום
יושם יושם
28
מרכיב ההחלטה
תכנית ”אהל חם”
תמונת מצב עדכנית
הפעלת התכנית בשגב שלום
סטטוס היישום
יושם יושם
29
מרכיב ההחלטה
שרותי רווחה ניידים
תמונת מצב עדכנית
באלקסום הפעלת השירות לא החלה, בנווה מדבר אמורה להתחיל בשנת 2016
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
30
מרכיב ההחלטה
אורחות מדבר
תמונת מצב עדכנית
הפעלת התכנית, בשנת 2015 לקחו בה חלק 6 נערים
סטטוס היישום
יושם יושם
31
מרכיב ההחלטה
הפעלת תכניות מניעה וטיפול
תמונת מצב עדכנית
התכנית פועלת במחלקות לשירותים חברתיים ב-11 ישובים
סטטוס היישום
יושם יושם
32
מרכיב ההחלטה
חיזוק הסגל הבכיר ברשויות המקומיות
תמונת מצב עדכנית
התקיימו פורומים שונים לחיזוק הסגל הבכיר בהם: פורום מהנדסים, קורס הנחיית קבוצות לעו"ס, אימון וליווי מנהלים ובעלי תפקידים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
33
מרכיב ההחלטה
פרויקט מכלאות צאן דודאים
תמונת מצב עדכנית
המכלאה לא הוקמה, הוחלט לא להקים את המיזם במקום שהוצע ולאתר מקום חלופי לפרויקט.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
34
מרכיב ההחלטה
פרויקט מכלאת צאן חורה
תמונת מצב עדכנית
המכלאה לא הוקמה, צפי ביצוע במהלך שנת 2016 וצפי אכלוס בסוף שנת 2016
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
35
מרכיב ההחלטה
מיזמים חקלאיים אבו בסמה
תמונת מצב עדכנית
לא הוצאו לפועל מיזמים עקב אי הסכמה בין הרשות המקומית למשרד החקלאות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
36
מרכיב ההחלטה
מחקר השבחת עדר
תמונת מצב עדכנית
בוצעו שני מחקרים
סטטוס היישום
יושם יושם
37
מרכיב ההחלטה
פרויקטים מיוחדים להגנת הסביבה
תמונת מצב עדכנית
לא נקבע בהחלטה, הסטה תקציבית לפרויקטים שונים כגון: שיקום נחלים, שיקום מפגעי פסולת ופינוי פסולת במועצות האזוריות.
סטטוס היישום
יושם יושם
38
מרכיב ההחלטה
מטה היישום
תמונת מצב עדכנית
תחת משרד החקלאות
סטטוס היישום
יושם יושם
39
מרכיב ההחלטה
מנגנוני בקרה ומעקב: 1- ועדת היגוי2- ועדה מקצועית אזורית3- מחקר מלווה
תמונת מצב עדכנית
הוועדות הוקמו אך לא התכנסו בהתאם לתדירות שנקבעה בהחלטה.התפרסמו שני דוחות של המחקר המלווה להחלטה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר