יישום החלטת הממשלה 791 לקיום שנת התנדבות לאזרחים ותיקים

מה הוחלט?

בשנת 2013 יזמו המשרד לאזרחים ותיקים ומשרד החינוך את החלטת ממשלה 791 בנושא שנת התנדבות של אזרחים ותיקים. מטרת ההחלטה הייתה לקדם מערכת התנדבותית אזרחית שבמסגרתה תינתן האפשרות לעודד אזרחים ותיקים לבצע תקופת התנדבות.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

בתחילת שנת 2014 כונסה ועדת היגוי בין משרדית בהשתתפות 15 נציגי משרדי ממשלה שהמלצותיה אושרו על ידי השר לאזרחים ותיקים ושר החינוך ועל בסיסן היה אמור להיות מושק המסלול הלאומי החדש. בין השאר הומלץ להקים גוף מתכלל לנושא ההתנדבות.
המלצות הוועדה מעולם לא יושמו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
שנת התנדבות לאזרחים ותיקים
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
20/10/2013
החלטה 791
משרדים אחראיים:
משרד החינוך
משרד לשוויון חברתי
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת היגוי בין-משרדית
תמונת מצב עדכנית
הוועדה התכנסה ארבע פעמים במחצית הראשונה של שנת 2014.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הגשת המלצות
תמונת מצב עדכנית
ביוני 2014 הועברו המלצות הוועדה לשר המשרד לאזרחים ותיקים ולשר החינוך; ההמלצות הוגשו אך לא נקבעו בהם יעדים מדידים אלא רק עקרונות כלליים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
מתווה יישום
תמונת מצב עדכנית
המשרד לשוויון חברתי לא פועל על פי המתווה שהוצע לו ולא הוקם גוף מתכלל לנושא ההתנדבות. המשרד מקדם מיזמי התנדבות של אזרחים ותיקים אך למעשה במנותק מהחלטת הממשלה בנושא שנת התנדבות של אזרחים ותיקים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר