שיתוף ציבור | המרכז להעצמת האזרח
שיתוף ציבור

שיתוף ציבור

שיתוף ציבור

09/01/2020
 

שיתוף ציבור הוא כלי ממשלתי לקידום החלטות טובות יותר.

ממשלת ישראל מעוניינת להרחיב את כמות האנשים המשתתפים בתהליכים אלו, להגדיל את כמות תהליכי השיתוף המתקיימים ולהבטיח כי התהליכים הם איכותיים ואכן משפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות. 

 

בשיעור זה אנו נחשפים לכלים שכבר קיימים עבור הממשלה להשגת יעדים אלו לצד התורה שעוד נכתבת עבור כולנו.

לסיכום המפגש

ממשלה יישום מדיניות