מה הוחלט?

על בסיס החלטת ממשלה מספר 1402 מיום 10.04.2016 הוחלט לקדם תוכנית פעולה לשנים 2020-2016 לטובת שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי, ולחיזוק הביטחון במחוז ירושלים. בין השאר נקבע כי יוקצו 500 תקני כוח אדם למשטרת ישראל בשנת 2016; יוקצו תקני כוח אדם במשטרת ישראל משנת 2017 ואילך (בכפוף להתאמות תקציביות); יגובש מתווה ליישום התוכנית בשנים 2020-2017, במסגרת דיוני התקציב של שנת 2017.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

במסגרת התכנית הרב שנתית נוספו למשטרה 706.75 תקנים עד לחודש יוני 2017. הוחלט כי משנת 2017 ואילך (בכפוף להתאמות תקציביות) סך תוספת תקני השוטרים במגזר הערבי ולביטחון ירושלים תהיה 2,380, במקום 2,600. בנוסף, היעדים לתכנית רב-שנתית נידונו בדיוני התקציב, ונקבעו יעדי גיוס, פתיחה וחיזוק של תחנות משטרה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
10/084/2016
החלטה 1402
משרדים אחראיים:
משטרת ישראל
משרד האוצר
משרד לביטחון פנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
גיבוש של מתווה ליישום התכנית הרב-שנתית בשנים 2020-2017, במסגרת דיוני התקציב של שנת 2017.
תמונת מצב עדכנית
היעדים לתכנית רב-שנתית נידונו בדיוני התקציב. נקבעו יעדי גיוס, פתיחה וחיזוק של תחנות משטרה.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הקצאת תקני כוח אדם במשטרת ישראל משנת 2017 ואילך (בכפוף להתאמות תקציביות).
תמונת מצב עדכנית
הוחלט כי סך תוספת תקני השוטרים במגזר הערבי ולביטחון ירושלים יחד, תעמוד על 2,380, במקום 2,600.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הקצאת 500 תקני כוח אדם למשטרת ישראל בשנת 2016
תמונת מצב עדכנית
במסגרת התכנית הרב שנתית ביצעה נוספו למשטרה 706.75 תקנים עד לחודש יוני 2017.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר