שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 1885 לשיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל היא פרי הסכם קואליציוני בין סיעת ישראל ביתנו לבין סיעת הליכוד שנעשה לקראת כינונה של הממשלה ה-34 במאי 2015. ההחלטה קובעת סדרה של פעולות למתן הטבות כלכליות לקשישים, בדגש על ניצולי שואה וקשישים עולים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

ההחלטה קבעה כי יועלה סכום קצבאות הזקנה, יוענקו הטבות מיוחדות לניצולי שואה, יוגדל הסיוע בשכר דירה לקשישים, וכן יוקצו דירות בדיור הציבורי לקשישים עולים. כל סעיפי ההחלטה – יושמו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
11/08/2016
החלטה 1885
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד העלייה והקליטה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקצאת דירות בדיור הציבורי לקשישים עולים
תמונת מצב עדכנית
150 מיליון שקל בשנת 2016 לטובת רכישת דירות למאגר הדיור הציבורי, שליש מהסכום יועד לזכאי משרד העלייה והקליטה
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הגדלת הסיוע בשכר דירה לקשישים
תמונת מצב עדכנית
הוגדל ב-40 מיליון שקל בשנת 2017. לביצוע עתידי: 40 מיליוו שקל ב-2018, ו-70 מיליון שקל ב-2019.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הטבות מיוחדות לניצולי שואה
תמונת מצב עדכנית
החוק עודכן לטובת הגדלת המענק לניצול שואה בשנת 2016.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
העלאה בסכום קצבאות הזקנה
תמונת מצב עדכנית
הוגדלו החל מינואר 2017
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר