קידום מדיניות

קידום מדיניות

09/01/2020
 
תכני המפגש השלישי בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
שיתוף ציבור

שיתוף ציבור

09/01/2020
 
תכני המפגש הרביעי בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
מדידה והערכה ברכש חברתי

מדידה והערכה ברכש חברתי

09/01/2020
 
תכני המפגש החמישי בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
עבודת השלטון המקומי

עבודת השלטון המקומי

09/01/2020
 
תכני המפגש השמיני בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.