תכניות העבודה הממשלתיות

תכניות העבודה הממשלתיות

09/01/2020
 
תכני המפגש הראשון בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
תקציב ממשלתי

תקציב ממשלתי

09/01/2020
 
תכני המפגש השני בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
קידום מדיניות

קידום מדיניות

09/01/2020
 
תכני המפגש השלישי בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
שיתוף ציבור

שיתוף ציבור

09/01/2020
 
תכני המפגש הרביעי בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
מדידה והערכה ברכש חברתי

מדידה והערכה ברכש חברתי

09/01/2020
 
תכני המפגש החמישי בפרויקט לומדים ממשל עם הממשלה, נגישים כאן עבורכם ועבורכן.
1 2