שימור ומיפוי בתי עלמין יהודיים בתפוצות

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4529  "הקמת ועדה בין־משרדית למיפוי האתגרים והפעולות הנדרשות לצורך שימור ומיפוי בתי עלמין יהודיים בתפוצות" שהתקבלה בממשלה במרץ 2019, ביקשה להתחיל תהליך מחשבה ועבודה לגבי הטיפול והשימור של כ־ 10,000 בתי קברות יהודיים הפזורים בעולם שאינם מטופחים ורבים מהם נמצאים בסכנה.

 

נכתב על ידי התחקירנית רגב אורטל ובהנחיית עינת קורן ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

 

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

ההחלטה איננה מיושמת בכלל (0% יישום) עד לכתיבת דוח זה, מעל לשנה לאחר קבלתה זאת בשל העדרה של הממשלה והתמשכות תהליך הבחירות והקמת הממשלה.

יישום ההחלטה מתעכב למרות שמונה גורם מתכלל הממונה על יישום ההחלטה, והחל תהליך היישום אך הוא לא בא לסיומו.

 

מבדיקת יישום החלטת הממשלה עולה כי חסם הפורס מז'ור עיכב את יישום ההחלטה.

פורס מז'ור: חסם זה מתאר מצב בו "כוח עליון" אשר איננו בשליטת העוסקים במלאכה מונע את יישום
המדיניות ומהווה חסם. במקרה זה בחירות מתמשכות והעדר הקמת הממשלה במשך למעלה משנה הביא
להעדר יישום.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
שימור ומיפוי בתי עלמין יהודיים בתפוצות
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
17/03/2019
החלטה 4529
משרדים אחראיים:
משרד העלייה והקליטה
משרד לשירותי דת

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר