שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה אימצה בפועל מתווה חדש לשותפות ונשיאה בנטל הצבאי והכלכלי, ובכך באה לשנות מדיניות קודמת, ארוכת שנים, כלפי המגזר החרדי ובני מיעוטים בכל הנוגע לשירות צבאי, שירות לאומי-אזרחי והשתתפות בשוק העבודה. ההחלטה עוסקת בשילוב אוכלוסיית חרדים בשירות הצבאי והאזרחי, ושילוב בני מיעוטים בשירות אזרחי. בנוסף, עוסקת ההחלטה בשילוב מגזרים אלה בתעסוקה, בהגדלת השתתפותם של בעלי מוגבלויות בשירות לאומי ובשילוב נשים דתיות בצה"ל.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

חלקים נרחבים מתוך ההחלטה מומשו כגון הכשרות תעסוקתיות לציבור החרדי והציבור הערבי, הגדלת מספר הנשים הדתיות בצה"ל והגדלת התקנים לאנשים עם מוגבלויות בשירות הלאומי. למרות האמור, חילופי הממשלות, והשינוי במדיניות שהובילה הקואליציה של הממשלה ה-34, הוציאו את העוקץ ממתווה הגיוס לחרדים, בכך שגרעו מן ההחלטה שניים מהסעיפים המשמעותיים ביותר: יצירת סנקציות כלכליות למוסדות תורניים שלא יעמדו ביעדי הגיוס ופיקוח על נוכחות תלמידי ישיבה במוסדות אלו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
שוויון בנטל
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
28/07/2013
החלטה 638
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד החינוך
משרד הכלכלה והתעשייה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת מרכזי קליטת חרדים
תמונת מצב עדכנית
הוקם ופועל בבקו"ם מאז שנת 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הצבת יעדים להצטרפות לשירות לאומי בקרב האוכלוסייה הערבית
תמונת מצב עדכנית
מספר המתנדבים לשירות לאומי עלה על היעד הממשלתי
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הכשרה תעסוקתית לבני מיעוטים
תמונת מצב עדכנית
משרד הכלכלה מפעיל מספר תוכניות לעידוד תעסוקה לציבור הערבי
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
תוכנית לשילוב גברים חרדים בתעסוקה
תמונת מצב עדכנית
מופעלות ע"י משרד הכלכלה והג'וינט. בקרב גברים, טרם הגיעו ליעד הממשלתי.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הגדלת התקנים לשירות לאומי לאנשים עם מוגבלויות
תמונת מצב עדכנית
ישנה עלייה של 700 תקנים לאנשים בעלי מוגבלויות בשירות הלאומי
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
עידוד גיוס נשים דתיות
תמונת מצב עדכנית
מופעלות תוכניות בנושא וקיימת עלייה במספר הנשים הדתיות המתגייסות לצה"ל
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
שינוי מבחני התמיכה למוסדות תורניים
תמונת מצב עדכנית
משרד החינוך לא תיקן את מבחני התמיכה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
מנגנונים להגברת האכיפה לנוכחות תלמידי ישיבות במוסדות תורניים
תמונת מצב עדכנית
בהנחיית משרד האוצר מאז שנת 2011 לא קיימת אכיפה במוסדות תורניים על בני ישיבות, לא בוצע פיילוט לשימוש באמצעים טכנולוגיים ולא הוגברה האכיפה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
קביעת יעדי גיוס למגזר החרדי
תמונת מצב עדכנית
מספרי הגיוס בפועל מקרב האוכלוסייה החרדית קרוב ליעד שהוגדר בהחלטת הממשלה, אך לא נוצר הקשר בין סנקציות כלכליות לעמידה ביעדי גיוס
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
קידום נשים ושילובן בצבא
תמונת מצב עדכנית
לא ידוע על תוכניות ייעודיות בנושא אך השירות לנשים צפוי להתארך ב-4 חודשים ביולי 2016
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר