התכנית הלאומית של משרדי החינוך והאוצר בשיתוף השלטון המקומי לקידום החינוך בגיל הרך (גילאי 3-4)

מה הוחלט?

רפורמת הסייעת השנייה ממשיכה למעשה את התהליך שהחל בשנת 2012 עם יישום החלטת הממשלה על מתן חינוך ציבורי חינם לגילאי 4-3. הרפורמה יצאה לדרכה לאחר אישור הממשלה ובשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי, ועיקרה- הכנסת סייעת שנייה, נוסף על הסייעת הראשונה,  לגני ילדים בגילאי 4-3. תכנית הרפורמה כוללת הגדלה של התקציב בגנים בסך כולל של כ-400 מיליון שקלים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2016, הרפורמה יושמה, וברוב המוחלט של הגנים הרלוונטיים נוספה סייעת שנייה, אולם התהליך מלווה בקשיים- העדר הכשרה מספקת של הסייעות השנייה, העסקת קבלן של רובן, אי תקצובן עבור ימי שישי וכו'

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
08/06/2015
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד החינוך
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הוספת סייעת שנייה לגני הילדים בהם לומדים 30 תלמידים ומעלה
תמונת מצב עדכנית
4,600 גני ילדים זכאים לתוספת סייעת שנייה, כשבפועל קיבלו 4,572 גנים את התוספת. יחד עם זאת, יש לא מעט קשיי הטמעה ברפורמה: - נמצא כי הסייעת השנייה איננה נמצאת בימי שישי בגני הילדים, בעוד שהסייעת הראשונה נוכחת. על-פי משרד החינוך, רשויות המעוניינות בסייעת נוספת בימי ו' יתקצבו את גני הילדים ואף יילקח כסף מהורי הילדים.- בפועל הסייעת משמשת מעין עוזרת לסייעת הראשונה ולא לוקחת חלק במערך החינוכי.- תוספת הסייעת השנייה מרחיבה את התופעות השליליות הנגזרות ממבנה ההעסקה הבלתי ישירה של סייעות במערכת החינוך, וכן יצרה פערים בין סייעות המועסקות באופן שונה.- פערים בשעות ההכשרה וההשתלמות של הסייעות השניות ביחס לסייעות הראשונות.- משרד החינוך לא מתקצב סייעת מחליפה לסייעת השנייה.- אף-על-פי שמשרד החינוך התחייב לתקצב עלות גן בו קיימים 30 ילדים, סייעות רבות נאלצו לעזוב עקב שינוי מספר הילדים.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הקצאת תקציב להצטיידות ולהעשרת הסביבה
תמונת מצב עדכנית
נראה כי רק חלק מן הגנים קיבלו את תקציב ההעשרה במהלך שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ו)
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
חלוקה לאשכולות גנים ומינוי ״גננות מובילות״
תמונת מצב עדכנית
960 גננות מובילות קיימות תחת אשכולות של אזורי הפיקוח.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
חיזוק התפישה הקהילתית והידוק הקשר בין הצוות החינוכי להורים
תמונת מצב עדכנית
על-פי מידע שנאסף מארגונים חברתיים שלקחו חלק במאבק ובהחלת הרפורמה, חיזוק התפישה הקהילתית והידוק הקשר מיושם בהצלחה.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר