השלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מהווה המשך לרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, וקובעת לקדם את יישום ההמלצות להקמת מנגנונים לרוטציה ותקופות כהונה קצובות במשרות הבכירות בשירות המדינה.

לצורך כך, קובעת החלטת הממשלה כי החל מיוני 2015 יפעל מנגנון קציבת קדנציות על חברי הסגל הבכיר בשירות המדינה, כך שכהונתם תיקצב בין 4-8 שנים. לאחר הקציבה יפעל מנגנון רוטציה לפיו יוצעו משרות אחרות בשירות המדינה על פי התנאים שנקבעו בהחלטה. 

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה. נכון ליוני 2017, מתוך 930 משרות המוגדרות כסגל בכיר בשירות המדינה, למעלה מ-400 משרות נמצאות במודל הקציבה, דהינו כ-43%. במשרות אלו נכללים חשבים, יועצים משפטיים, פקידי שומה ועוד. כמו כן, מתנהלים כ־30 מכרזים אשר פורסמו עם הערת קציבת קדנציה. בנוסף, כלל המשרות החדשות אשר יצאו למכרזים החל בתאריך 15 ביוני 2016, משויכות למנגנוני קציבת הקדנציה.

המנגנון עדיין לא חל על כל המשרות מאחר ותחולה רטרואקטיבית לא אפשרית כיוון שתחשב להרעת תנאים. 

תהליכי הרוטציה צפויים להתחיל רק בשנים 2020-2023. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
03/08/2015
החלטה 2464
משרדים אחראיים:
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
קציבת כהונת הסגל הבכיר בשירות המדינה בין 4-8 שנים.
תמונת מצב עדכנית
המודל החל לפעול ביוני 2015, וכולל, נכון ליוני 2017 400 משרות מתוך 930.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
מקרים חריגים שלא נכנסו לנוהל קציבת קדנציות.
תמונת מצב עדכנית
לא קיים נוהל החרגה לקציבת קדנציות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
פרסום ועדכון רשימת הסגל הבכיר
תמונת מצב עדכנית
הרשימה פורסמה במרץ 2015.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
דיווח לוועדת השירות להוספה או גריעת משרות.
תמונת מצב עדכנית
מתקיים דיווח סדיר.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
קביעת דרגות שכר
תמונת מצב עדכנית
חוזר עדכון רמות שכר פורסם בפברואר 2016.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
דיווח הנציבות על יישום ההחלטה לממשלה החל ממרץ 2020.
תמונת מצב עדכנית
ליישום עתידי

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר