יישום המלצות ארגון ה- OECD ותיקון החלטת ממשלה

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4398 מיום 23.12.2018 בנושא "רגולציה חכמה — יישום המלצות ארגון ה־ OECD ותיקון החלטת ממשלה" קבעה בין היתר הגדרה לעקרונות מדיניות רגולציה והטילה על משרד רה"מ, באמצעות האגף למדיניות רגולציה, להיות אמון על בניית התשתיות הממשלתיות לרגולציה איכותית. 

 

 

הדו"ח נכתב על ידי עו"ד משה הילדסהימר בהנחיית עינת קורן, ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

 

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

הדו"ח מראה כי באופן כללי הקמת האגף למדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה ומינויו כמתכלל של יישום החלטה זו, הביא ליישום אפקטיבי בסעיפים הקשורים בהטמעה ו"בחלחול מדיניות" כלפי משרדי הממשלה האחרים.

 

נמצא כי מונתה סמכות מקצועית והוקם מנגנון פנים משרדי במרבית המשרדים, כפי שמורה ההחלטה. עם זאת, נרשם עיכוב דווקא בסעיפים הנוגעים בתחום העיסוק של האגף עצמו.

 

מבין תשעת הסעיפים הרלוונטיים ליישום בעת הזו, ארבעה יושמו (44.5%) וחמישה לא יושמו (55.5%) סעיף אחד נותר ליישום עתידי.

 

ניתן לייחס את יישומם/אי־יישומם של סעיפי ההחלטה לחסמי ומאפשרי הביצוע הנ״ל:

 

גורם מתכלל: הצבעה על גורם מתכלל אחד (עם עדיפות לבעל/ת תפקיד אחד/ת ולא צוות) מוגדרת לרוב
כמאפשרת יישום המביאה לעלייה בפוטנציאל יישום המדיניות. במקרה של הדוח שלפנינו נראה, כי הגורם
המתכלל אכן הביא להטמעת המדיניות בכלל משרדי הממשלה אשר מינו סמכות מקצועית ומנגנון פנים
משרדי לקידום רגולציה מיטבית. באופן מפתיע, דווקא הסעיפים הנוגעים בהנחת תשתיות עבודה עליהם
אמון האגף המתכלל, כגון הקמת תכנית הכשרה ופרסום אינטרנטי של הנחיות לפרסום רגולציה, נותרו
לא מיושמים.

 

 

חוסר תיאום בין משרדי ממשלה: החלטת ממשלה זו הינה מורכבת יחסית ודורשת את גיוסם של מספר
רב של גורמים ליישום. על אף המורכבות, רוב הסעיפים הרוחביים אכן יושמו, אך מנגד נציין כי בסעיפים
הדורשים את התגייסות ארגוני המטה, כגון הנציבות או רשות התקשוב, הדבר מתעכב.

 

 

פורס־מז'ור — משבר הקורונה: ניכר כי משבר הקורונה אשר התפרץ במלוא עוזו במהלך החודשים בהם
נבדקה החלטת ממשלה זו עיכב את היישום לפחות במקרה של סעיף אחד.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
רגולציה חכמה יישום המלצות ארגון ה OECD ותיקון החלטת ממשלה
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
23/12/2018
החלטה 4398
משרדים אחראיים:
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
בקרה ממשלתית על שינוי רגולציהבעלי השפעה משקית באמצעות פרסום”מתכונת בקרה” עד ה־ 01.02.19 מתכונת זו תהווה מעין פורמט שבאמצעותה האגף יפרסם ביקורות לדוחות ה־ RIA של משרדי הממשלה השונים
תמונת מצב עדכנית
הפורמט לא הועלה לאתר הרגולציה הממשלתי.משיחות בלתי רשמיות של המרכז להעצמת האזרח עם גורמי מקצוע במשרדים השונים עולה כי אין בקרה רשמית ומסודרת של האגף כמפורט בהחלטה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
פרסום באינטרנט של ההנחיות לפרסום רגולציה על ידי רשות התקשוב עד לתחילת חודש פברואר 2019
תמונת מצב עדכנית
טרם פורסם. לדברי האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ, הנושא מתעכב בשל קשיים משפטיים וטכניים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
הפעלת תוכנית להכשרת רגולטורים ויועצים משפטיים
תמונת מצב עדכנית
טרם הוכנה תוכנית כזו. לדברי האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ הנושא נמצא בשלבי גיבוש אחרונים והמחזור הראשון ייפתח במחצית השניה של2020
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות משימה לתכנון הטרנספורמציה הדיגיטלית
תמונת מצב עדכנית
לדברי המשרד לשיוויון חברתי, הצוות הוקם, נפגש מספר פעמים בשנה האחרונה והחל בפעילות שוטפת
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות למיפוי ובחינת סוגיות רגולטוריות מערכתיות, כפילות ברגולציה ונושאים נוספים
תמונת מצב עדכנית
לדברי האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ, הצוות הוקם ובקרוב יגיש המלצותיו לממשלה החדשה
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
בחינת יישום השפעות החלטת ממשלה זו (4398)
תמונת מצב עדכנית
הנושא צריך להיבחן בסוף 2020 ע”י האגף למדיניות רגולציה במשרד רה”מ ולאחר מכן יוצג לממשלה

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר