קידום נשים ושילובן בשירות המדינה - דוח מס' 2

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את דו"ח ממשלתי שעסק בקידום נשים בשירות המדינה ומאמצת לשם כך סדרה של צעדים: קביעת תוכנית חומש לקידום נשים בשירות המדינה במסגרת החלטת ממשלה, קביעת יעדים לכל משרד ממשלתי לקידום ייצוג הולם של נשים, בחינת רכיבי השכר בגינן מרוויחות נשים 79% מגברים בשירות המדינה, יצירת מאגר נשים, קידום רישות בין נשים, פיילוט לעבודת נשים במשרות הורה מהבית, קייטנות לילדי עובדים ועוד. הענקת "אות המעסיק המתקדם" למשרד או יחידת סמך, שיפעל באופן ראוי לציון ויעמוד ביעדי הייצוג ההולם.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2017 ההחלטה מיושמת באופן כמעט מלא. גובשו יעדים דיפאנציאלים לקידום נשים לכל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, מתבצעות הכשרות שונות בנושא שוויון מגדרי, חולק "אות המעסיק המתקדם", נעשו פעולות לטובת רישות נשים בשירות המדינה, נשים מהוות 50% מוועדות איתור ו-64% מעתודות הניהול. בחודש פברואר 2017 פורסמו לראשונה המידע אודות הקצאת רכיבי שכר משתנים במדינה (שעות נוספות, הקצאות רכב, כוננויות) ומתקיים פיילוט של שעות עבודה מהבית החל מאפריל 2016 ובו משתתפים כ-1,000 עובדים משירות המדינה. ישנם חלקים נוספים שנמצאים בהליכי יישום כמו גיבוש הנחייה ליצירת העדפה מתקנת בוועדות בוחנים, יצירת פתרון כולל למסגרות קיץ לילדי עובדים בשירות המדינה ושימוש מלא במאגרי נשים לטובת ועדות איתור בשירות המדינה. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס’ 2
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
06/08/2014
החלטה 1697
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
בחינה מגדרית של התקש”יר עד תם 2017
תמונת מצב עדכנית
הסתיימה הבחינה והנציבות פועלת להטמעה.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
אות ”המעסיק המתקדם” למעסיקים המקדמים נשים
תמונת מצב עדכנית
במהלך 2016 חולקו הפרסים של השנים 2014 ו-2015. באפריל 2017 יתקיים אירוע הפרס של 2016.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הנחייה ל-50% לייצוג נשים בעתודות ניהוליות
תמונת מצב עדכנית
ההנחייה שונתה באוגוסט 2014 ע"י הנציב כך שהחל משנת 2015. כיום ישנן 64% בעתודות ניהול.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
קביעת דרכי איתור אקטיביות לאיתור נשים לסגל הבכיר בשירות המדינה.
תמונת מצב עדכנית
ב-2016 נעשתה פנייה של הנציבות לארגוני נשים להפצת משרות. בנוסף ישנו צוות במסגרת "עץ הדעת" שעוסק בגיוס אקטיבי. עתיד לסיים עבודתו תוך חודשיים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
ייצוג שווה לשני המינים בוועדות איתור.
תמונת מצב עדכנית
תוקן התקשי"ר, יצאה הנחייה של הנציב בנושא וכל תיאור משרה עובר בחינה של הממונה על שוויון מגדרי בנציבות.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקמת פורום מנהלות בדרגי ביניים ולמנהלות בדרג בכיר ליצירת רישות חברתי בקרב נשים.
תמונת מצב עדכנית
הרישות מתבצע באמצעות הכשרות מקצועיות והקשר בין הממונות המגדריות במשרדים.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
הגברת מועמדות של נשים במכרזים באמצעות דרכי הפצה יעודיות למכרזים עד ספטמבר 2014
תמונת מצב עדכנית
עתיד לקום עמוד פייסבוק בו יפרסמו משרות באופן ייעודי. כמו כן, במהלך 2017 צפוייים להתקיים 5 הכשרות לדרגי ביניים ל"הכנה למכרזים" למועמדות. פעולות נוספות נעשותב כל משרד ע"י הממונה המשרדית לשוויון מגדרי.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
8
מרכיב ההחלטה
הגברת מועמדות של נשים במכרזים באמצעות הקמת מאגר נשים כחברות בוועדות איתור עד מרץ 2015.
תמונת מצב עדכנית
קיים מאגר נשים מתוך שירות המדינה החל מהרבעון הראשון של שנת 2015 ובו חברות כ-400 נשים. הנציבות פועלת לעבור על המועמדות ולהכשיר את המאגר.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
9
מרכיב ההחלטה
הפרדת הממונות על הטרדות מיניות במשרד מתפקיד הממונות לקידום מעמד האישה
תמונת מצב עדכנית
לאחר עבודת מטה הוחלט להשאיר את המצב על כנו ולא לפצל את שני התפקידים.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
הענקת תיאור תפקיד לממונות על מעמד האישה במשרדי הממשלה
תמונת מצב עדכנית
נקבעו תחומי אחריות וסמכות באוקטובר 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
בחינת מסגרות פעילות בקיץ לילדי עובדים בשנת 2015
תמונת מצב עדכנית
בקיץ 2016 התקיימו קייטנות עבור חלק משמרדי הממשלה. במשרד הכלכלה מתקיים פיילוט "הדממה" בסוף אוגוסט וישנה הנחיית נציב המאפשרת לקצר את שעות העבודה עבור הורים בימים אלו.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
פיילוט שעות עבודה מהבית לבעלי תפקידים עתירי ידע במשרת הורה, החל משנת 2015
תמונת מצב עדכנית
הפיילוט החל באפריל 2016 וכולל כ-1,000 עובדים. 400 גברים ו-600 נשים. הנציבות שואפת להרחיבו לכ-5,000 עובדים.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
הקצאת רכיבי שכר משתנים כגון החזר הוצאות חודשי, כוננויות ושעות נוספות בגינן מרוויחות נשים פחות מגברים בשירות המדינה
תמונת מצב עדכנית
בספטמבר 2014 יצאה הנחיית נציב להקמת ועדה לבחינת רכיבי שכר בכל משרד. בפברואר 2017 פרסמה הנציבות לראשונה דוח בקרה הכולל הקצאות של רכיבי השכר וניצולם.
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
העברת תכנית חומש לייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים בממשלה
תמונת מצב עדכנית
קיימת תכנית חומש אך הוחלט שלא להעבירה כהחלטת ממשלה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
15
מרכיב ההחלטה
גיבוש יעדים דיפרנציאליים למשרדים במסגרת תכנית החומש לייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים
תמונת מצב עדכנית
גובשו יעדים לכל משרדי הממשלה.
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
הכשרה בנושא שוויון הזדמנויות אחת לשנתיים החל משנת 2015.
תמונת מצב עדכנית
מתקיימות הכשרות בכל שנה למנכ"לים, סמנכ"לי מנהל ולממונות על שוויון מגדרי במשרדים
סטטוס היישום
יושם יושם
17
מרכיב ההחלטה
הכשרה בנושא ייצוג הולם לחברי ועדות איתור.
תמונת מצב עדכנית
אחת לשנה מתקיימת הכשרה.
סטטוס היישום
יושם יושם
18
מרכיב ההחלטה
העדפה מתקנת בוועדות בוחנים לקבלה לתפקידים בשירות המדינה עד מרץ 2013
תמונת מצב עדכנית
מעבר להכשרות שמתבצעות, התהליך טרם הושלם. ישנו צוות בנציבות שעוסק בנושא לרבות התייחסות לחסמים מגדריים ותרבותיים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר