על בסיס החלטות ממשלה 1697 ו־ 454 מיוני 2014 ומאוקטובר 2020

שוויון מגדרי בשוק התעסוקה בכלל ובשירות המדינה בפרט מוגדר כמשימה לאומית אשר תוצאותיה ישפיעו על פני החברה והמשק, הן בפן התעסוקתי והן בפן המשפחתי והאישי. על אף שמשרדי הממשלה אמורים להוות דוגמה למגזר הפרטי והעסקי ולמרות ש־62% מהמועסקים בשירות המדינה הן נשים, רק 45% מהתפקידים בסגל הבכיר וכ־24% בלבד מהתפקידים ברמה הבכירה ביותר מאוישים על ידי נשים. על כן, על אף השיפור שחל בנושא, נשים עדיין אינן מיוצגות באופן הולם בתפקידים הבכירים ביותר בשירות המדינה שיעורן של נשים הולך ופוחת ככל שהדרגות המשרה (והשכר) עולים.

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מס' 454 לקידום ייצוג הולם של נשים בשירות המדינה ממשיכה סדרה של החלטות שמטרתן לצמצם את אי השוויון בין נשים וגברים בשוק התעסוקה במגזר הציבורי ומבקשת לאשר צעדים שונים במטרה להמשיך ולחתור להשגתו של היעד — 50% ייצוג של נשים במוקד קבלת ההחלטות במשרות בדרג בכיר.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

הדו"ח עוקב אחר יישום סעיפי ההחלטות מס' 454 ו־1697, במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת לשנת 2022. התמונה שעולה מהדו"ח לגבי החלטה 1697 היא שיישום ההחלטה הוא חלקי בלבד; התמונה שעולה מהדו"ח לגבי החלטה 1697 היא שיישום ההחלטה הוא חלקי בלבד; בתוך כך, מתוך 5 סעיפים יישומיים בהחלטה, סעיף 1 לא יושם (20%), 2 סעיפים יושמו חלקית בלבד (40%), ו 2- סעיפים יושמו במלואם (40%). לגבי החלטה 454 , התמונה העולה מהנתונים חיובית יותר: מתוך 9 סעיפי החלטה, 2 סעיפים לא יושמו (22.22%), סעיף 1 יושם חלקית בלבד (11.11%), ו־6 סעיפים יושמו במלואם (66.66%). כך ששני שליש מסעיפי ההחלטה יושמו במלואם, ושליש מהסעיפים יושמו חלקית או לא יושמו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה דוח מעקב מרץ 2022
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
18/10/2020
החלטה 454
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד לשוויון חברתי
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
בחינת אפשרות שימוש במאגר לטובת פרסום וחשיפה של מכרזי בכירים
תמונת מצב עדכנית
נערכו דיונים והאפשרות נבחנה כפי שנקבע בהחלטה אך לא התקבלה החלטה בנדון.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
עדכון המאגר
תמונת מצב עדכנית
המאגר מתעדכן באופן שוטף
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
קידום גיוון המאגר גם בהקשר לכלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם על פי דין
תמונת מצב עדכנית
פחות מ־ 9% מהנשים במאגר הן מאוכלוסיות ייצוג הולם.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת מאגר נשים לקידום מועמדות לתפקידים בכירים
תמונת מצב עדכנית
הוקם מאגר נשים לקידום מועמדות לתפקידים בכירים
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
דיווח על ייצוג נשים בוועדות בוחנים וועדות איתור מדי שנה ב־ 1 במרץ
תמונת מצב עדכנית
לא הועבר דיווח ב- 2021
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות וגיבוש המלצות לייעוד משרות רלוונטיות לנשים
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם בשנת 2020 והחלטותיו גובשו ופורסמו בהנחיית הנציב מס’ 1.17 מ־15.12.21.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
ייעוד משרות עבור נשים בכלל הדרגות כולל בסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה
תמונת מצב עדכנית
התקבלו קריטריונים של נציב שירות המדינה לבחינת ייעוד משרות במשרדים שלא יעמדו בהם.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
חובת דיווח של המשרדים השונים לגבי שיעור הנשים בסגל הבכיר
תמונת מצב עדכנית
מועבר דיווח מדי שנה
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
נשים בתפקידים בכירים במשרדי הממשלה בשיעור של 50% לפחות
תמונת מצב עדכנית
הנתון עומד על 45% נכון לשנת 2021.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר