קידום חוק השירות הציבורי

בחודשים האחרונים מוביל המרכז מאמץ מרכזי לעדכון וחידוש החקיקה בנושא השירות הציבורי ויצירת תשתית נורמטיבית לפעילותו.


מאמץ זה נובע מתוך בחינה שנעשתה במרכז, ממנה עולה כי החקיקה הרלוונטית בעניין דרך פעילותו של השירות הציבורי מוסדרת באמצעות חוקים מיושנים שנחקקו בעיקר בשנות ה-50 וה-60. (לקריאת הסקירה שנכתבה בעניין עבור המרכז ראו – "לקראת חוק יסוד שירות המדינה – יותר אחריות ציבורית ולכידות חברתית, מאת פרופ' אסף מידני)

 

בכנס שערכנו בנושא, תחת הכותרת "חוק יסוד שירות הציבורי – אתגרים והזדמנויות", עסקנו בצורך לחדש את החקיקה הקיימת, ובדיון על עקרונות מובילים הנדרשים לגיבוש בחקיקה.

 

הכנס נערך בשיתוף ח"כ רועי פולקמן, ובו לקחו חלק נציב שירות המדינה, משה דיין, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, רענן דינור, מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור וכן פרופ' יצחק גלנור, נציב שירות המדינה לשעבר. לצפייה בסיכום הכנס ובדוברים.

בהמשך לכנס זה, כינסנו צוות עבודה שפעל לאורך החודשים האחרונים לטובת גיבוש עקרונות מוסכמים לחקיקה. הצוות כלל בכירים מהאקדמיה, בכירי ממשל וכן גופים וארגונים העוסקים בתחומי הממשל והמינהל הציבורי. דיוני הצוות נערכו ברוח ההליכים המתקיימים ברקע, ובראשם הרפורמה בשירות המדינה ותהליכים נוספים הקשורים לשירות המדינה שמקודמים בעת האחרונה.

 

לצד הצוות הזה הפעלנו גם כלי מחקר לבחינת המצב בעולם, כולל בחינת מקרי מבחן של מדינות בהן התבצע עדכון חקיקתי משמעותי בשנים האחרונות (ר' קישור). ניתוח זה מאפשר לאבחן באופן טוס יותר את הנושאים המצויים בתוך החוקים הקיימים ולבחון את הצורך להתאים ולאמץ עקרונות אלו לתות החקיקה הישראלית.

 

על בסיס עבודה זו, גובשה במרכז תמונת מצב, לפיה המרכיב העיקרי החסר היום בחקיקה הוא "המסגרת הנורמטיבית",  כלומר מסגרת המגדירה את התשתית הערכית לפיה צריכים לפעול משרתי הציבור, למי נתונה הנאמנות שלהם, מהם המחויבויות המקצועית שלהם, מהם היחסים שלהם עם הדרג הנבחר וכו'.

על בסיס תמונת מצב זו גובשו מספק מרכיבים עבור חידוש החקיקה, מרכיבים אלה כוללים את:

  • חובת האמונים של משרתי ציבור - הגדרה ברורה הקובעת עי אמון משרתי הציבור ניתן קודם כל לאינטרס הציבורי, ועליהם לפעול לאורו.
  • הגדרת מערכת היחסים עם הדרג הפוליטי - מחויבות של משרתי הציבור לפעול על פי המדיניות המוגדרת שמתווה הדרג הפוליטי, לקדם אותה באופן הענייני והמקצועי ביותר וכן לספק לדרג הפוליטי חלופות מקצועיות ואיכותיות, תוך שמירה על המשאבים הציבוריים.
  • הגדרת סט ערכים מקצועי עבור משרתי הציבור  - הכוללים ערכים כגון מקצועיות, שוויוניות, פעולה ללא משוא פנים, שירותיות ואדיבות לציבור,
  • הטמעת תפיסת ה"ביצועיזם" - מחויבות של משרתי הציבור לעמידה ביעדים, פרסום יזום של מידע ותוצאות, שקיפות וכו'.


מרכיבים אלה מגובשים לכדי תיקון חקיקה שמקודם בימים אלה על ידי המרכז.