קול קורא – מחזור ו’ של פרויקט המוניטור

קול קורא – מחזור ו’ של פרויקט המוניטור

 

 

 

 

 

 

אוקטובר 2019

בואו לעקוב איתנו אחר ההחלטות החשובות בישראל

קול קורא להתמחות בפרויקט ה"מוניטור" האזרחי לביצועי ממשל

המרכז להעצמת האזרח ותכנית "מתחברים" באוניברסיטת תל אביב מזמינים אתכם ואתכן לקחת חלק בפרויקט "המוניטור" למעקב אחר יישום מדיניות ממשלתית. סטודנטים שייבחרו לקחת חלק בפרויקט יזכו לפעול כתחקירנים ולהוביל תהליך בדיקה ויצירת ידע בתחום יישום המדיניות. 


רקע:
המרכז להעצמת האזרח  הינו עמותה א-מפלגתית הפועלת בתחומי הממשל, מקדמת עמידה של הממשלה בהתחייבויותיה לאזרחים ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בקיום התחייבויות הרשות המבצעת, בתהליכי יישום מדיניות, ובהיבטים שונים הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו, מפעיל המרכז את מיזם "המוניטור",  מפעיל עשרות סטודנטים כתחקירנים העוסקים במעקב וניטור אזרחי אחר יישום של מדיניות ממשלתית לרבות החלטות ממשלה, חוקים ועוד.
"המוניטור" מניח בפני הממשלה והציבור מידע הנוגע ליישום מדיניות וקיום התחייבויות הממשל, מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות ומייצר ידע לגבי "החסמים" וה"מאפשרים" המשפיעים על יכולת היישום של הממשלה.  זאת במטרה לעזור בטיוב עבודת הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי.


התחקירנים בפרויקט המוניטור עוברים הכשרה וליווי ע"י צוות המרכז להעצמת האזרח, מועמדת לרשותם תשתית הידע והקשרים הנדרשים לביצוע המעקב ופתיחת דלתות אל הגורמים המקצועיים, ולבסוף, עבודתם מתפרסמת בקרב גורמי ממשל ובאמצעי התקשורת השונים.

 

היקף פעילות של מלגאי המוניטור:

• מלגת "המוניטור" הינה בהיקף של 110 שעות שתבוצענה במהלך שנת הלימודים עד לכדי סיום כתיבת דו"ח הניתן לפרסום. ישנה חשיבות לביצוע עבודת המעקב והניטור לאורך כל שנת הלימודים, יחד עם זאת, תהא התחשבות בתקופות מבחנים.
• מלגאי שישלים את היקף השעות והעבודה הנדרש יזכה למלגה על סך 6,000 ₪ בתום השנה ותהליך כתיבת הדוח
• במהלך חודש נובמבר 2019 תתקיים הכשרה (ע"ח שעות המלגה), בה יינתנו לתחקירנים הידע והרקע על תהליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי וכלים אזרחיים למעקב וניטור הרשות המבצעת.
• לאחר ההכשרה יקבל כל תחקירן את מסמך המדיניות/הפרויקט הראשון אחריו יעקוב השנה.
• הפעילות תתקיים במרכז להעצמת האזרח (בניין נזריין ליד אודיטוריום סמולארש).

 

דרישות הפרויקט:


1. סקרנות ועניין בעולם הציבורי ובעבודת הממשלה ורצון להתנסות בתחומים אלו בצורה מקצועית ואמיתית.
2. מסוגלות ללמידה ולצלילה לעולם ידע חדש, מורכב ורב שחקנים עד לרמת מומחיות והפקת דו"ח מקצועי ומקיף.
3. רצינות, מחויבות ואחריות גבוהה ויכולת להוביל תהליך ניטור ומחקר ולהתנהל מול בכירים בשירות הציבורי. 
4. יכולת עבודה עצמית ועבודה בצוות, ונכונות לעבודה עד להשלמת תוצר מקצועי מוגמר.
5. מחויבות לתפיסת העולם של המרכז להעצמת האזרח ולחשיבותו של תחום יישום מדיניות.
6. מחויבות להכשרה אינטנסיבית הנערכת בתחילת שנת הלימודים, במהלך חודש נובמבר, בסדר גודל של 15 שעות (ע"ח שעות ההתמחות), בה בין היתר יינתנו הכלים לביצוע מעקב ובקרה אזרחית לביצוע "תחקיר המוניטור", כולל הכרת השפה והמבנה הממשלתי, דרכי הפעולה, ניטור מידע ממקורות גלויים, שיתופי פעולה במגזר השלישי ושימוש בחוק חופש המידע. 
7. במידת הצורך, נכונות לנסיעות ומפגשים עם בעלי תפקידים בממשלה, בכנסת ובחברה האזרחית לטובת קידום התחקיר. 
8. מחויבות ל-2 מפגשים חודשיים שהנוכחות בהם היא חובה בימי ראשון בשעות 16:00-18:00.

 

תהליך הגשת הבקשה:


• הפניה מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות מן המניין הלומדים/ות באוניברסיטת ת"א בשנת הלימודים תש"פ . סטודנטים/ות לתואר ראשון (משנה ב'), שני או שלישי (עם עדיפות לאלו שעומדות בפניהן עוד לפחות שנתיים לימודים) 

ניתן להירשם דרך מערכת ההרשמה של תכנית מתחברים כאן
 

תהליך ההכשרה

הכשרה מרוכזת ואינטנסיבית, שהינה בגדר חובה, תתקיים בתחילת שנת הלימודים במשרדי המרכז להעצמת האזרח, ותכלול שלושה מפגשים במועדים הבאים:
o יום א 10.11 13:00-20:00
o יום ד' 13.11 9:00-13:30
o יום א' 17.11 16:00-20:00


הכשרה פרקטית בקבוצות, גם היא בגדר חובה תתקיים באחד מן המועדים הבאים (על כל תחקירן לבחור את אחד מן המועדים להשתתפות בהכשרה)

  • הכשרה פרקטית סבב ראשון: (צריך לבחור רק מועד אחד)

יום א: 24.11

16:00-18:30

יום ב: 25.11

10:00-12:30

יום ג: 25.11

14:00-16:30

יום ד' 26.11

12:00-14:30

 
  • הכשרה פרקטית סבב שני: (צריך לבחור רק מועד אחד)  

יום א: 1.1

16:00-18:30

יום ב: 2.1

10:00-12:30

יום ג: 3.1

14:00-16:30

יום ד' 4.1

12:00-14:30

 

לשאלות ניתן לפנות לאוריה גפן, רכזת תכנית המוניטור: [email protected] 03-6438979