קול קורא – מחזור ה’ של פרויקט המוניטור

קול קורא – מחזור ה’ של פרויקט המוניטור

 

 

 

 

 

 

ספטמבר 2018

יש לנו מלגה בשבילכם: בואו לעקוב איתנו אחר ההחלטות החשובות בישראל

קול קורא להתמחות בפרויקט ה"מוניטור" האזרחי לביצועי ממשל

המרכז להעצמת האזרח ואגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט המוניטור למעקב אחר יישום התחייבויות הממשלה לציבור. סטודנטים שישתתפו בפרויקט יזכו למלגה שנתית ויצטרפו לקבוצת התחקירנים של המרכז להעצמת האזרח.

מי אנחנו ?             
המרכז להעצמת האזרח היא עמותה א-מפלגתית הפועלת לחיזוק הממשל וקידום יעילותו ואחריותו לציבור. אחת מפעילויותינו המרכזיות היא מעקב אחר היישום של התחייבויות הממשל (חוקים, החלטות ממשלה ועוד). פרויקט המוניטור שלנו מפעיל קבוצת תחקירנים המתמחים במעקב אחר ביצוע ההתחייבויות ופועלים לפרסום דו"חות מעקב אחר יישומן בפועל.  התחקירנים עוברים אצלנו הכשרה שנתית מעמיקה וליווי מקצועי, לומדים להכיר את פעילות הממשלה וחלקם אף משתלבים בפעילויות ופרויקטים נוספים של המרכז.

אנחנו מחפשים סטודנטים בעלי יכולת כתיבה ובעלי מידה מסוימת של עניין ציבורי ומעורבות חברתית, ממגוון פקולטות באוניברסיטת תל אביב, להצטרף אלינו למשך שנה.

היקף פעילות של מלגאי המוניטור:

 • המלגה בהיקף של 150 שעות שתבוצענה במהלך 12 חודשים, בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2019. ישנה חשיבות למעקב וניטור לאורך שנת הלימודים, יחד עם זאת, תהא התחשבות במהלך תקופות מבחנים.
 • מלגה על סך 5,000 ₪, תוענק במהלך אוגוסט-ספטמבר 2019.
 • במהלך חודש נובמבר 2018 תתקיים הכשרה למחזור ה' של התחקירנים (ע"ח שעות המלגה), בה יינתנו רקע על תהליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי וכלים אזרחיים למעקב וניטור הרשות המבצעת.
 • לאחר ההכשרה יקבל כל תחקירן מצוות המרכז את ההתחייבות הממשלתית הראשונה אחריה יעקוב השנה.

 

דרישות הפרויקט:

 1. מחויבות לתפיסת העולם של המרכז ולנושא יישום התחייבויות ומדיניות.
 2. מעקב וניטור התחייבויות ממשלתיות (החלטות ממשלה, חקיקה, תקנות וכיו"ב), כפי שייקבעו בתם ההכשרה.
 3. מחויבות ל-3 שעות שבועיות.
 4. השתתפות בהכשרה במהלך כל השנה, במרכז להעצמת האזרח – אונ' תל אביב. במסגרת ההכשרה, תצא קבוצת התחקירנים גם להדרכה לימודית בירושלים - במשרדי מבקר המדינה ובכנסת במהלך סמסטר א', וכן תיפגש מדי חודש עם דמויות מפתח מעולם הממשל - ח"כים, גורמי עבודה ממשלתיים ומומחים מהמגזר השלישי.  
 1. עבודת התחקירנות עשויה לדרוש נסיעות ומפגשים עם בעלי תפקידים בממשלה, בכנסת ובחברה האזרחית לטובת קידום המחקר.
 2. עבודה על מערכת עדכון הנתונים הממוחשבת של המרכז (ג'ירה).
 3. כתיבת דו"ח מוניטור מסכם.

 

תהליך הגשת הבקשה:

 • הפניה מיועדת לסטודנטים מן המניין הלומדים באוניברסיטת ת"א בשנת הלימודים תשע"ט. סטודנטים לתואר ראשון, שני או שלישי.
 • מפגשי הסבר וחשיפה למתעניינים יתקיימו בשלושה מועדים חלופיים, כתנאי להמשך תהליך המיון:

תאריך

יום

שעה

8.10

יום ב'

10:00

18.10

יום ה'

10:00

22.10

יום ב'

18:30

24.10

יום ד'

10:00

 

 

ההרשמה למפגשי החשיפה נעשית גם היא בקישור לשאלון.

המפגשים יתקיימו במשרדי המרכז להעצמת האזרח (בבניין סמולארש, קומה מינוס 2. הכניסה למרכז היא מהכניסה הראשית לבניין סמולארש. לאחר מכן יש לרדת שתי קומות ולהגיע למשרדינו).

 • על מנת להגיש מועמדות יש למלא את השאלון הבא: היכנסו לשאלון.
 • מועד אחרון להגשה: 28.10.18, רק פניות מתאימות ייענו ויזומנו לראיון.
 • ההכשרה הראשונית היא בגדר חובה, ותכלול ארבעה מפגשים ותתקיים במשרדי המרכז:

מפגש

תאריך

שעות

יום בשבוע

ראשון

11.11.2018

9:00-17:00

א'

שני

16.11.2018

9:00-13:00

ו'

שלישי

21.11.2018

16:00-20:00

ד'

 

על כל תחקירן להשתבץ למפגש הכשרה פרקטית נוסף באחד מהמועדים הבאים:

תאריך

שעה

12.11

10:00-13:00

13.11

10:00-13:00

14.11

10:00-13:00

15.11

16:00-19:00

18.11

16:00-19:00

 

 

 • לשאלות ניתן לפנות לנועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל: [email protected] 03-6438979