קול קורא – הענקת פרס הוקרה למשרת/ת ציבור

על תרומתו/ה לקידום תחום הממשל, המינהל הציבורי ומדע המדינה

האגודה הישראלית למדעי המדינה והמרכז להעצמת האזרח מכריזים על הענקת פרס הוקרה למשרת או משרתת  ציבור אשר בפעילותם תורמים תרומה משמעותית לקידום תחום הממשל, המינהל הציבורי ומדע המדינה.
הפרס, המוענק לראשונה, מיועד לחזק ולתמוך במובילי יוזמות, מהלכים ורפורמות במגזר הציבורי, אשר יש בהם בכדי להשפיע השפעה רחבה ומערכתית המשפרת את הממשל ומחזקת את תפקודו כלפי הציבור.
הפרס יוענק בכנס השנתי של האגודה למדעי המדינה שיתקיים ב-18.5.2017.

הגשת מועמדות:

  • הציבור מוזמן להגיש מועמדים לקבלת הפרס באמצעות הטופס המקוון (להלן) עד לתאריך 10.3.2017.
  • על המועמדים להיות משרתי ציבור מכהנים בשירות המדינה / תאגידים וחברות ממשלתיות / רשויות מקומיות.
  • הפרס מוענק ליחידים ולא לצוותים או יחידות ארגוניות במגזר הציבורי.

המועמדויות ייבחנו ויישקלו על ידי ועדת הפרס, תוך מתן משקל לקריטריונים הבאים:

  • השפעת המהלכים המובלים על ידי המועמד לשיפור מערכתי של המגזר הציבוריl
  • פיתוח, קידום והטמעת מהלכים פורצי דרך ומשני תפיסה באופן הפעולה של המגזר הציבורי
  • תרומה ייחודית לקידום איכות קבלת החלטות ולקידום יישום מדיניות
  • בניית כלים חדשניים ב"ארגז הכלים" הציבורי שמאפשרים הרחבה ואימוץ (scalability)
  • הפגנת אומץ, נחישות ומנהיגות בהובלת מהלכים מחוללי שינוי
  • הטמעת שיטות, מודלים ותפיסות המציבות את האזרח במרכז ותורמות לבניית יחסי אמון בין הציבור למערכות הממשל