על בסיס החלטת ממשל 922 מיום 30.12.2015

מה הוחלט?

החלטה 922 לעניין "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית  המיעוטים בשנים 2016-2020 "התקבלה בדצמבר 2015 ולוותה בציפיות  גדולות  מאחר  והינה חסרת תקדים מבחינת ההיקף הביצועי ויועדה להיות מתוקצבת  בסכום של 15 מיליארד ש"ח. בנוסף להיקפיה התקציביים הגדולים, בניגוד  לתוכניות חומש אחרות המתבססות על הקצאת תקציב לפרק זמן מוגבל, החלטה 922 ביקשה לעשות שינוי בשיטת ההקצאה של סעיפי תקציב רבים הנמצאים בבסיס התקציב של הממשלה. התוכנית מחייבת הקצאה של %20%–40 לחברה הערבית בתחומים של חינוך, בינוי, תשתיות, כבישים ותחבורה ציבורית. בנוסף, התוכנית מושתתת על ראיה על שינוי  במספר תחומי חיים במקביל ושיתוף פעולה בין פקידות משרדי הממשלה  השונים והרשויות המקומיות הערביות.

 

הדו"ח נכתב על ידי שירה צימרמן, חן אורנשטיין, רגב אורטל, תום מנדל,  שי אילוק ונירן בן אבי ובהנחיית אוריה גפן קליין, מנהלת תוכנית המוניטור  ומיכל ש. צדוק, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

דוח זה ביקש לבחון את אופן יישום ההחלטה בפועל, תוך מיפוי המאפשרים   והחסמים אשר סייעו או עיכבו את יישומה.המעקב נפרש על פני כל שנות   ההחלטה ונעשה הן באמצעות סקירת פרסומים ממקורות מידע הזמינים   לציבור והן באמצעות שיח עם משרדי הממשלה השותפים בהחלטה ובעלי   התפקידים הרלוונטיים. בחלוף כחמש וחצי שנים מקבלת ההחלטה, ניכר כי   מרבית מסעיפי ההחלטה מיושמים במידת מה אך פחות ממחצית מהסעיפים   מיושמים באופן מלא. כך מתוך 63 סעיפים ותתי סעיפים שנבדקו, נמצא כי 27 יושמו באופן מלא (%43), 22 יושמו באופן חלקי (%35) ו־14 לא יושמו כלל (%22).

מבחינת ממצאי הדוח עולים המאפשרים הבאים:
צוות מתכלל
מנגנוני מדידה והערכה
מבנה הסעיפים, חלוקת עבודה ברורה
שותפות בין מגזרית

מבחינת ממצאי הדוח עולים החסמים הבאים:
חוסר ביצוע תקציבי
רשויות מקומיות
פורס מז'ור

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
30/12/2015
החלטה 922
משרדים אחראיים:

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר