עוד ועדת שרים נולדה, ה-34 במספר בממשלה הנוכחית | המרכז להעצמת האזרח
עוד ועדת שרים נולדה, ה-34 במספר בממשלה הנוכחית

עוד ועדת שרים נולדה, ה-34 במספר בממשלה הנוכחית

ראש הממשלה הודיע על הקמת ועדת שרים חדשה - לטיפול בניצולי השואה. בדקנו מה עשו ועדות השרים שהקימו ממשלות ישראל בעשור האחרון

24/04/2017
 

בערב יום השואה הודיע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על הקמת ועדת שרים חדשה, שהוא יעמוד בראשה. זו תהיה ועדת השרים ה-34 במספר בממשלתו הנוכחית, והיא תעסוק בעניינם של ניצולי השואה.
בממשלות האחרונות גדל מאוד מקומן של ועדות השרים ככלי לקבלת החלטות וקביעת מדיניות. למרות זאת, ישיבותיהן של הוועדות והחלטותיהן אינן חשופות לציבור ובחלק לא מבוטל מהן גם לא נרשמים פרוטוקולים המתעדים את הישיבה. גם אופן הצבעת השרים בוועדות לא נחשף. הפעילות במחשכים בוועדות השרים בולטת במיוחד בהשוואה לוועדות הכנסת שמתנהלות באופן שקוף, רבות מהן מול מצלמות המשדרות את הדיונים הנערכים בהן לציבור.
לפני שנה וחצי החלטנו לבדוק את תפקודן של ועדות השרים בממשלות שכיהנו בישראל בעשור האחרון. בדו"ח שהכין המרכז להעצמת האזרח נמצא כי כשליש מוועדות השרים התכנסו פעם או פעמיים בלבד ולא קיבלו שום החלטה. מתברר שיש גם ועדות שהוקמו אך לא התכנסו כלל. חשיבותן – אולי – היא בעצם הקמתן. בפועל יש מספר רב של ועדות שלא מקיימות רצף אפקטיבי של ישיבות ואינן מייצרות מדיניות ממשלתית. כך מתברר כי למרות ריבוי ועדות שרים, ולמרות שאלה עשויות לשמש כלי ממשלי לגיבוש החלטות ממשלה, הרי שברוב הוועדות, כולל באלה שהרבו להתכנס, לא מתקבלות החלטות או לחילופין מתקבלות מעט מאוד החלטות. 
מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח, תומר לוטן, הסביר: "ממצאי הדו"ח מלמדים שוועדות השרים משמשות גם ככלי פוליטי לשימור ותחזוק הקואליציה, וחלקן לא מתכנסות באופן אפקטיבי. המעקב אחר ועדות השרים חייב להשתפר, כדי להגביר את הפיקוח הציבורי על עבודת הממשלה".
בדיקה שערכנו לגבי תפקודן של ועדות השרים בממשלת נתניהו הנוכחית (34) העלתה שיותר ממחציתן עדיין לא קיבלו ולו החלטה אחת.
הנה רשימת הוועדות שלא מצליחות להחליט:
• ועדת השרים למתן היתר לפרסומים
• ועדת השרים לעניין מערך המילואים
• ועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה
• ועדת השרים למינויים בשירות החוץ
• ועדת השרים ליישומים ביומטריים
• ועדת המשנה של ועדת השרים לביטחון לאומי לעניין ייצוא ביטחוני
• עדת השרים לענייני עלייה וקליטה
• ועדת שרים לעניין מוכנות הזירה האזרחית למצבי חירום
• ועדת השרים לתיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2014-2013
• ועדת שרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות שהתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית לתקציב המדינה לשנים 2018-2017
• ועדת שרים לליווי, גיבוי, ביצוע, מעקב ובקרה אחר קידום פרויקטים לתשתיות לאומיות
• ועדת שרים לעניין רשות העיון בחומר ארכיוני מסווג
• ועדת שרים למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
• ועדת שרים לעניין כוח אדם מיומן בתעשיית ההיי-טק
• ועדת שרים לקידום השוויון המגדרי
• ועדת השרים לעניין מתן היתר לביצוע עבודות באתר עתיקות המשמש לצורך דתי
• ועדת שרים לעניין התמודדות עם תופעת הפוליגמיה
נקווה שהוועדה החדשה לעניין ניצולי השואה, בראשות ראש הממשלה, תדע לקבל החלטות, בניגוד לוועדות השרים שברשימה.

לדו"ח על תפקוד ועדות השרים

הרבה רעש, מעט החלטות - פרויקט בדה מרקר בעקבות המעקב שלנו

ממשלה החלטת ממשלה יישום מדיניות