סקר השירות הציבורי | המרכז להעצמת האזרח
סקר השירות הציבורי

סקר השירות הציבורי

סקר השירות הציבורי

בשנים האחרונות מקיים המרכז להעצמת האזרח  סקר שנתי בקרב בכירים בשירות הציבורי. סקר זה בוחן עמדות והתייחסויות מצד הדרג הביצועי לשאלת יכולות הביצוע של הממשל, ולמשקלם של חסמים שונים בפעילות המינהל הציבורי. 

 

לממצאי סקר הבכירים 2014

לממצאי סקר הבכירים 2016