ספר התקציב האבוד | המרכז להעצמת האזרח
ספר התקציב האבוד

ספר התקציב האבוד

ספר התקציב האבוד

בנובמבר 2016 המרכז להעצמת האזרח מסמך חדשני וייחודי, תחת הכותרת - "ספר התקציב האבוד". מדובר בניתוח מפורט שבוצע במרכז, הכולל ריכוז וניתוח של נתוני ניצול תקציב המדינה בשלושת השנים האחרונות.

הניתוח המוצג בספר מייצר כלי מתקדם לבקרה תקציבית, המאפשר לזהות סעיפי תקציב "בעייתיים": תקציבים אשר נמצאים בתת-ניצול קבוע ו"כרוני", סעיפי תקציב בהם חבויה רזרבה תקציבית, וכן סעיפים אשר חורגים באופן שיטתי מדי שנה ממסגרת התקציב. המידע, אשר מופה לאחר עבודה מקיפה במרכז להעצמת האזרח, הינו נוח ופשוט לניווט וכן זמין בגרסה דיגיטאלית בכתובת: www.ceci.org.il/LostBudget

"ספר התקציב האבוד" זכה השבוע להד ציבורי נרחב וחסר תקדים. ממצאי הספר פורסמו והופצו בכלי תקשורת רבים והגיע תהודה ציבורית רחבה, גם באמצעות סרטון וידאו מקורי שהופק במרכז.

במקביל, הוגש הספר באופן אישי לכלל חברי הכנסת, לדרג המקצועי הבכיר במשרדי ממשלה, לארגונים חברתיים ולבעלי עניין נוספים, במטרה להעלות על סדר היום הציבורי את סוגיית הפיקוח על ביצוע תקציב המדינה, ולספק כלי אפקטיבי לשיפור עבודת הממשלה.
 

ספר התקציב האבוד