”סיפורים מהצנרת”

"סיפורים מהצנרת" היא סדרת מפגשים בלתי אמצעיים של בכירים בהווה ובעבר, מתוך המערכת הציבורית, שמשתפים את הקהל בשיחה אישית-מקצועית על חוויותיהם מתהליכי יישום וביצוע במגזר הציבורי. מפגשים אלו מתקיימים בבית המרכז להעצמת האזרח ומטרתם לקדם שיח ציבורי ותקשורתי על תהליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי, תוך התמקדות במבנה החסמים וקשיים מערכתיים וארגונים בהם נתקל הדובר.