סיוע מיידי לשנת 2015 לרשויות מקומיות במגזר הערבי והבדואי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מקצה סיוע חד פעמי לצורך חיזוק יישובים ברשויות המקומיות במגזר הערבי והבדואי בכדי לצמצם פערים תקציביים ובתשתיות ביישובים המפורטים בהחלטה. משרד הפנים יקצה 250 מיליון ש"ח בשתי פעימות בכדי לסייע בחיזוק אזורי התעשייה, שיפור תשתיות התחבורה, ומלחמה בעוני ובאבטלה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

משרד הפנים הקצה 150 מיליון ₪ בשנת 2015 שחולקו ליישובי התכנית לפי נחלקן היחסי בהתאם לנוסחאות שנקבעו, וכן הקצה        
תקציב פיתוח בהרשאה להתחייב בהיקף של 100 מיליון ₪ מתקציב 2015 במספר פעימות לאורך שנת 2016 לרשויות הערביות והבדואיות הזכאיות.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
סיוע 2015 לרשויות מקומיות במגזר הבדואי
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
20/09/2015
החלטה 543
משרדים אחראיים:
משרד הפנים
משרד לשוויון חברתי
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקצאת מענק סיוע חד פעמי על סך 150 מיליון ₪ ליישובי התכנית, לפי נוסחת הקצאת התקציב
תמונת מצב עדכנית
התקציב הועבר לרשויות ע"י משרד הפנים
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הקצאת תקציב פיתוח חד פעמי על סך 100 מיליון ₪ ליישובי התכנית, לפי נוסחת הקצאת התקציב
תמונת מצב עדכנית
התקציב הועבר לרשויות ע"י משרד הפנים לאורך שנת 2016
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר