סיוע לרשויות מקומיות שבתחומן הוקמו יישובים חדשים ולרשויות שבתחומן יש עיבוי אוכלוסייה בעקבות יישום תוכנית ההתנתקות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4676 מיום 29.8.2019 מהווה החלטת המשך להחלטות קודמות בנושא קליטת מפוני גוש קטיף ברשויות המקומיות, מאז הפינוי בשנת 2005. ההחלטה כוללת העמדת תקציבים נוספים לרשויות המקומיות בהן יש ישובים קולטים, או יישובי קבע חדשים למפונים.

 

נכתב על ידי התחקירנית עופרי ליכטנשטיין ובהנחיית עינת קורן ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה 4676 מיום 29.8.2019 מיושמת במידה ניכרת.

2 סעיפים מתוך שלושה יושמו בצורה חלקית (66%) וסעיף 1 מתוך השלושה יושם בצורה מלאה (33%)

 

ניתן לייחס את היישום הגבוה להצבת המאפשר גורם מתכלל:

 

גורם מתכלל להחלטה: משרד החקלאות מונה לעמוד בראש יישום ההחלטה והוא זה שריכז את התקציב
מהמשרדים השונים והיה אחראי על תקצוב הרשויות עפ"י הנהלים שנקבעו בהובלתו.

 

עבודת הרשויות המקומיות: ניכר כי המשרד המתכלל ושאר המשרדים המעורבים הקצו את התקציבים
ויישמו את חלקם בהחלטה, אך הוצאת התקציב תלויה בעבודת הרשויות המקומיות ובהשלמת תכניות
העבודה על ידן. חלקן של הרשויות לא הושלם ולכן חלק מהתקציבים לא יצאו בפועל.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
סיוע לרשויות מקומיות שבתחומן הוקמו יישובים חדשים ולרשויות שבתחומן יש עיבוי אוכלוסייה בעקבות יישום תוכנית ההתנתקות
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
29/08/2019
החלטה 4676
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבינוי והשיכון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הפנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
העברת תקציבים לרשויות הקולטות ע”ס 5 מלש”ח
תמונת מצב עדכנית
הוקצו 5 מלש”ח אך בפועל הועברו רק 2,675,886 מלש”ח. זאת עפ”י החלטת ועדת התמיכות ולפי עמידת הרשויות הקולטות בתנאים לקבלת הסיוע.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
העברת תקציבים לרשויותבהן הוקמו ישובים חדשים ע”ס 450,000 ש״ח
תמונת מצב עדכנית
הכסף הוקצה ע”י ועדת התמיכות, אך בפועל לא עבר לרשויות בשנת 2019 . ממשרד החקלאות נמסר כי הסיוע הוא עבור פעילות עתידית וכי בקשת המועצות לא הייתה בשלה להגשה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת תמיכות בראשות מנכ”ל משרד החקלאות
תמונת מצב עדכנית
הועדה בראשות מנכ”ל משרד החקלאות הוקמה וקבעה את נהלי התמיכות. כמו־כן, הוועדה אישרה את כספי הסיוע עפ”י הנהלים.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר