על בסיס החלטת ממשלה 120 מיום 21.06.202

מה הוחלט?

העיר טבריה מצויה במחוזה הצפוני של מדינת ישראל על הגדה המערבית של הכינרת, והינה העיר היחידה אשר שוכנת למרגלות חופיה. לעיר רצועת חוף של 7.7 ק"מ.

העיר בעלת פוטנציאל תיירותי גבוה, ובכל־זאת אחוז התפוסה במלונותיה נמוך מאוד ביחס לערי תיירות אחרות בישראל. לעיר מספר רב של משאבים תיירותיים אשר אינם מנוצלים — חדרי מלון, שיעור תפוסה ורמת מחירים.


החלטת ממשלה 120 אשר עניינה "סיוע לעידוד התיירות בעיר טבריה" התקבלה בחודש יוני 2020. בהחלטה נקבע בין היתר, כי יש לפתח ולשדרג תשתיות תיירות בעיר, להקים יחידת תיירות עירונית ושיפור פני העיר, לשקם ולשדרג
את מיזם הטיבריום, ולסייע לעסקים קטנים ובינוניים. בחודש יולי לאותה שנה, אף הוקמה השדולה למען העיר טבריה, מטעם חברי כנסת, ראש הועדה הקרואה 1 ובעלי עסקים מתחום התיירות בעיר, למימוש הפוטנציאל התיירותי הגלום בעיר. מטרתם לתכלל תכנית לאומית שתכלול השקעה בתשתיות, סיוע לעסקים ומתן תמריצים לתיירות פנים וחוץ.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

דוח מעקב זה בודק את סטטוס יישום ההחלטה בחלוף כשנה מקבלתה. מממצאי הדוח עולה כי ההחלטה מיושמת ברובה. כך, מתוך 7 סעיפים שיועדו לביצוע, 3 סעיפים יושמו במלואם (43%), 2 סעיפים יושמו באופן חלקי (28.5%), ו־ 2 סעיפים לא יושמו כלל (28.5%).

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
סיוע לעידוד התיירות בעיר טבריה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
21/06/2020
החלטה 1806
משרדים אחראיים:
משרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
עידוד, הקמה והרחבה שלבתי מלון וחדרי אירוחבעיר טבריה
תמונת מצב עדכנית
הסעיף לא יושם כלל, משום היעדר תקציב ממשלתי בשנים 2020 – 2021 .
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
גיבוש תכנית אב לתיירות
תמונת מצב עדכנית
מומנו 300 שעות ייעוץ במלואן לעיר טבריה. התכנית מתגבשת בימים אלו וצפויה לקבל אישור (מאי 2021).
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
שיקום מיזם הטיבריוםבשנת 2020
תמונת מצב עדכנית
עיריית טבריה צפויה להתחילבפעולות השיקום לאחר שיאושרהסכם פשרה בינה לבין החברההממשלתית לתיירות וחברתדיסק־אין.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
שיפור פני העיר
תמונת מצב עדכנית
הוקצה תקציב בסך 4.5 מלש"ח) 0.5 פחות מהמצוין בהחלטה(, כאשר שיעור הביצוע התקציבי הינו 100% .בוצעו פעולות לשיפור פני העיר ותוגבר הניקיון באזור התיירות.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
פיתוח ושדרוג תשתיותתיירות בעיר
תמונת מצב עדכנית
נכון לחודש מאי 2021 , עירייתטבריה מצויה בהליכים לקראתאישור תכנון פארק תיירותי בעיר.לאחר הצגת התכנית, תתקבלהרשאה חתומה על־ידי המשרד
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקמת יחידת תיירותעירונית
תמונת מצב עדכנית
התקציב בסך 15 מלש"ח הוקצה במלואו על־ידי משרד הפנים, אך בשל מגפת הקורונה, לא התאפשר לרשות להוציא אל הפועל את האירועים המתוקצבים במלואם.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
סיוע לעסקים קטניםובינוניים
תמונת מצב עדכנית
תקציב בסך 1.9 מלש"ח הוקצהבמלואו על ידי משרד הכלכלה והתעשייה בשנת 2020 . ניתן סיוע לכ־ 188 יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים, וכן ייעוץ לקידום עסקים. בנוסף, תוקצבו הפעילויות מאיץעסקי ופורום נשים חרדיות.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר