על בסיס החלטת ממשלה 260 מיולי 2020

החלטה 260 מיום 26.07.2020 , הינה תוכנית מפורטת ומקיפה להעברת שירותים ופעולות של משרדי הממשלה והגופים
הציבוריים למרחב הדיגטלי. תחת הכותרת "תכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית
ותיקון החלטות ממשלה", ההחלטה מבקשת לתת מענה לצורך הרב שהתעורר בקידום נגישות לשירותים דיגטליים
מרחוק באמצעות תשתיות אינטרנט למגוון רחב תחומים, כמו גם איגוד מידע תחת פלטפורמה אחידה ומאובטחת
לכלל הציבור, פישוט תהליכי בירוקרטיה עבור האזרחים והתאמתם לאוכלוסיות חסרי אוריינות דיגיטלית ואנשים
עם מוגבלויות, תוך הנגשת השירותים באזור האישי בהתאם לצרכים השונים של קבוצות אוכלוסיה אלו. בנוסף לכך,
ההחלטה פועלת לקדם לומדה דיגיטלית שתכלול הכשרות לימודיות ו"קורסים ייעודיים" המותאמים לשוק התעסוקה
ולפלטפורמה הדיגיטלית.

מה הוחלט?

החלטה 260 מיום 26.07.2020 , הינה תוכנית מפורטת ומקיפה להעברת שירותים ופעולות של משרדי הממשלה והגופים
הציבוריים למרחב הדיגטלי. תחת הכותרת "תכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית
ותיקון החלטות ממשלה", ההחלטה מבקשת לתת מענה לצורך הרב שהתעורר בקידום נגישות לשירותים דיגטליים
מרחוק באמצעות תשתיות אינטרנט למגוון רחב תחומים, כמו גם איגוד מידע תחת פלטפורמה אחידה ומאובטחת
לכלל הציבור, פישוט תהליכי בירוקרטיה עבור האזרחים והתאמתם לאוכלוסיות חסרי אוריינות דיגיטלית ואנשים
עם מוגבלויות, תוך הנגשת השירותים באזור האישי בהתאם לצרכים השונים של קבוצות אוכלוסיה אלו. בנוסף לכך,
ההחלטה פועלת לקדם לומדה דיגיטלית שתכלול הכשרות לימודיות ו"קורסים ייעודיים" המותאמים לשוק התעסוקה
ולפלטפורמה הדיגיטלית.

 

הדוח נכתב על ידי הלנה גולדמן ועומר דהאן בהנחיית אוריה גפן קליין ומיכל שטרנברג
מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

 

 

מה קורה עם זה?

מתמונת יישום סעיפי ההחלטה עולה כי אכן שירותים רבים עלו לאוויר או נמצאים בשלבי הרצת גרסת בטא או
בשלבי פיילוט ראשוניים. עבור הסעיפים שמתייחסים להנגשת השירותים והמידע לאזרח ניתן לראות כי למרות שלא
כל הסעיפים יושמו, ישנם כבר פלטפורמות דיגיטליות שונות לקבלת מידע ושירותים דיגיטליים מסוימים. נדרש עוד
עבודה מאומצת אך רוב סעיפי ההחלטה עלו לאוויר או בשלבי פיתוח מתקדמים. כמו כן, ישנם מספר סעיפים שהינם
לביצוע העתידי אך כבר ניתן לראות כי שלבי היישום שלהם התחילו, כגון סעיפי ההחלטה המתייחסים ללמידה מרחוק
וקידום למידה דיגיטלית דרך פלטפורמת קמפוס .IL
מבחינת סטטוס יישום הסעיפים ניתן לראות כי, בעת כתיבת הדוח כ 65% מכלל הסעיפים המופיעים בהחלטה נמצאים
ביישום מלא או יישום חלקי. כ 18 סעיפים יושמו במלואם ) 32.7% (, 18 סעיפים הינם ביישום חלקי ) 32.7% (, כ 10 סעיפים
לא יושמו ) 18.2 .( ו־ 9 סעיפים ליישום עשתידי במהלך השנה הקרובה והשנה הבאה ) 16.4% (. ככל ניתן לראות כי כ 65%
הינו יושם או ביישום חלקי. כיוון שמדובר החלטה כה גדולה ניתן לשאר כי תהליכים אלו במיוחד עבור משרדי ממשלה
וגופים ציבוריים עוברים תהליכי פיתוח רבים תוך הקפדה על אבטחת מידע של הגופים ושם האזרחים.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
26/07/2020
החלטה 260
משרדים אחראיים:
משרד החינוך
משרד המדע והטכנולוגיה
רשות התקשוב

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר