הכנסת מחוקקת, הממשלה לא מיישמת | המרכז להעצמת האזרח
הכנסת מחוקקת, הממשלה לא מיישמת

הכנסת מחוקקת, הממשלה לא מיישמת

הכנסת מחוקקת, הממשלה לא מיישמת

01/10/2015
  מאת:
נועה רוזנפלד

בסופו של יום, נדרש שיפור בשני רבדים: הן של המערכת פנימה בתהליכי מעקב ובקרה אחר יישום החלטות וחוקים, והן בתרבות שלטונית הרואה חשיבות במתן דין וחשבון קבוע על תהליכי יישום מדיניות לכנסת ולציבור

 

מנתונים של היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, שפורסמו באחרונה עולה שישנם 175 מקבצי תקנות בחוקים שונים שלא הותקנו, מהם 46 חוקים מלאים שלא הותקנו כלל ויישומם לא החל. כלומר, ועדות הכנסת דנו בהם, המליאה אישרה אותם לפי הפרוצדורה - אבל הרשות המבצעת מתעכבת במשך שנים ביישום שלהם. החוקים נותרו על הנייר, כאות מתה.

 

מצב זה נמשך כבר שנים רבות וזכה לראשונה לדיון מעמיק בוועדה לביקורת המדינה, בראשות חברת הכנסת קארין אלהרר, לפני כחודשיים, לאור דו"ח חריף שפירסם מבקר המדינה בעניין במאי האחרון. הדיון בוועדה העלה תמונת מצב עגומה, שלפיה אין מישהו בממשלה שעוקב אחר תקנות המשנה, ופתח דיון בשאלה אם האחריות היא של משרד המשפטים או של משרד ראש הממשלה. משרדי הממשלה, שמהם נאספו הנתונים ופורסמו באוגוסט 2014, הגיעו לרוב לא מוכנים לדיון - ועם תשובות דלות לגבי הקידום של קביעת התקנות.

 

הקושי המרכזי המאגד את כלל היבטי הבעיה נעוץ בעובדה המצערת שאין גוף מתכלל שעוסק במעקב אחר חקיקת משנה במועדים שהגדירה הכנסת. במלים אחרות, אף שחקיקת משנה היא משימה המוטלת על הרשות המבצעת, אין גוף מטה מרכזי בממשלה המבצע מעקב ובקרה אחר תהליכים אלה.

 

אבל לא רק במקרה של חקיקת משנה אין מי שנמצא עם האצבע על הדופק. מצב דומה שורר גם בכל הנוגע למעקב אחר יישום כלל החלטות ממשלה. בעניין זה עלינו לראות את חקיקת המשנה בבחינת דוגמה בלבד, שכן הצורך בגוף מתכלל ובשיטת מעקב אחר יישום מדיניות נדרש עבור עבודת הרשות המבצעת כולה. הדבר נכון במיוחד גם לאור תמונת החסמים שהוצגה בדו"ח המבקר, שמשרטטת קווים דומים מאוד לאותם חסמים המאפיינים את עבודת הממשלה השוטפת: שיתוף פעולה בין יחידות הממשלה כיכב כגורם מפתח, המקשה על הוצאת מדיניות אל הפועל.

 

הבשורה המשמחת היא כי באחרונה תוקן תקנון הממשלה, ונקבע כי מעקב שיטתי אחר ביצוע החלטות הממשלה יבוצע וירוכז במשרד ראש הממשלה. תיקון זה הוא הזדמנות לכלול בתוכו גם את המעקב אחר חקיקת המשנה - ובכך לייצר פתרון רחב ואפקטיבי לכשלי הביצוע של הרשות המבצעת.

 

את פירות המעקב ראוי להנגיש באופן ידידותי וזמין לציבור, שיזכה להכיר כיצד יישמה הממשלה את ההחלטות והחוקים והיכן עומדים הדברים. צעד זה יביא גם לגיבושה של מערכת ציבורית שקופה, המסייעת בהגברת האמון בקרב אזרחיה.

 

בסופו של יום, נדרש שיפור בשני רבדים: הן של המערכת פנימה בתהליכי מעקב ובקרה אחר יישום החלטות וחוקים, והן בתרבות שלטונית הרואה חשיבות במתן דין וחשבון קבוע על תהליכי יישום מדיניות לכנסת ולציבור.