מתי יהיה פיקוח על מעונות יום לפעוטות | המרכז להעצמת האזרח

מתי יהיה פיקוח על מעונות יום לפעוטות

זה אחד המחדלים המתמשכים והמכאיבים – שנמשך כבר שש שנים

24/10/2017
 

שש שנים – אנחנו מחכים שהממשלה תבצע את ההחלטה שהיא עצמה קיבלה ותתחיל לפקח על הנעשה במעונות לגיל הרך בישראל. אולי במושב החורף זה סוף סוף יקרה.
בשנת 2012 – בעקבות המחאה החברתית - קיבלה הממשלה את החלטה 4088, שאחד המרכיבים בה היה לחוקק את חוק הפיקוח על מעונות היום. חוק שיבטיח שנשמרים במעונות לגיל הרך סטנדרטים פיזיים, בטיחותיים ופדגוגיים. החוק החשוב הזה - עדיין לא נחקק.
אבל נראה שמשהו זז. הצעת החוק שעוסקת בזה תעלה לדיון בוועדת השרים לחקיקה. ההצעה תגדיר תנאי סף לקבלת רישיון לפתיחת גן, תקבע את התכנים שיועברו לילדים, וסטנדרטים בנושא התברואה, שכר המטפלות בתנאי קבלתן והכשרתן. יהיו גם אמצעי האכיפה – מקנסות ועד שנת מאסר בפועל – שיחולו בפעוטונים שבהם יהיו לפחות שבעה ילדים.
הלוואי. אנחנו מחזיקים אצבעות, ועוקבים מקרוב.

 

החלטת ממשלה יישום מדיניות חקיקה חינוך