על בסיס החלטת ממשלה 43 מיום 31.05.2020

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מס' 43 לעניין "מפת דרכים לענף המטפלים הישראלים בקשישים סיעודיים" התקבלה ב־ 31.05.2020 , לאחר המלצות ארגון ה־ OECD על תמורות בענף הסיעוד, ובפרט על הגדלת היצע המטפלים והמטפלות, הגדלת הפריון של המטפלים והמטפלות ושיפור איכות הטיפול שהם מעניקים, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 150 מיוני 2015 — "קידום הסוגיה האסטרטגית 'היערכות להזדקנות האוכלוסייה' כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית־חברתית לממשלה". בנובמבר 2018 התפרסמה גם החלטת ממשלה מספר 3379 — "תוכנית הסיעוד הלאומית" ששמה לה למטרה לבנות מערכת סיעודית יעילה, אשר תהיה בת קיימא לאורך זמן, ותביא לחיסכון בבירוקרטיה ולשינוי העיוות בהקצאות של גמלת הסיעוד ובנטל הכלכלי על משפחות הנזקקים.

 

דוח נכתב על ידי ליבי בודשב בהנחיית אוריה גפן קליין, מנהלת תכנית המוניטור במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מממצאי המעקב עולה כי החלטה זו לא יושמה. מתוך 9 הסעיפים הביצועיים של ההחלטה, אף לא אחד הגיע לכדי מימוש. יש לציין כי ההחלטה עברה לפני כשנה, במהלך משבר הקורונה ונראה כי סדרי העדיפויות בעקבות המגפה השפיעו על מידת יישומה. למרות אי־היישום, מתשובות המשרדים נראה כי הדברים אכן נמצאים בתהליכי ביצוע וצפויים להבשיל בתקופה הקרובה.

 

מניתוח ממצאי הדוח עולים המאפשרים הבאים:
מנגנון מדידה והערכה
מבנה הסעיפים, חלוקת עבודה ברורה

 

מניתוח ממצאי הדוח עולים החסמים הבאים:
פורס מז'ור
מחסור בלוחות זמנים
צורך בהתקשרות

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
מפת דרכים לענף המטפלים הישראלים בקשישים הסיעודיים
הממשלה ה-21
התקבל ביום  
31/05/2020
החלטה 43
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
יצירת תוכנית להרחבת תפקידי המטפלים
תמונת מצב עדכנית
במסגרת ההחלטה הוקמה ועדה המלווה את יישום המהלך. לאור משבר הקורונה והפניות המועטה, התקבלה החלטה של משרד הבריאות בשיתוף השותפים המובילים, לדחות את הגשת המלצות הוועדה ליוני 2021.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
פיילוט שילווה במחקר לקבוצות הדרכה מקצועית למטרות תמיכה
תמונת מצב עדכנית
ביטוח לאומי נמצא כעת בתהליך מתקדם של גיבוש תוכנית הפיילוט והתקציב הנדרש לו ולמחקר, אך גם הפיילוט וגם המחקר המלווה טרם יצאו לפועל
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
פיילוט לתוכנית פיתוח האוריינות הדיגיטלית של המטפלים
תמונת מצב עדכנית
ביטוח לאומי נמצא בעיצומן של הכנות לקראת פיילוט האוריינות הדיגיטלית. המוסד לביטוח לאומי מתכנן לבצע בחודשים הקרובים בדיקה למצב האוריינות הדיגיטלית של מטפלות בשטח, ולאחר מכן התכנון לסוף שנת 2021 הוא הדרכות בנושא האוריינות הדיגיטלית.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
חיוב התאגידים המעסיקים את המטפלים לבצע הכוונה בעת הכניסה לתפקיד
תמונת מצב עדכנית
עקב המכרז הנוכחי של ביטוח לאומי עם התאגידים המעסיקים את המטפלים, לא ניתן לאכוף ולבצע את סעיף זה. כחלק מהמכרז החדש שיתבצע לנותני שירות סיעוד, ייכלל סעיף זה בדרישות הביטוח הלאומי.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
מיצוי זכויות ושיפור תנאי העבודה של המטפלים
תמונת מצב עדכנית
עקב המכרז הנוכחי של ביטוח לאומי עם התאגידים המעסיקים את המטפלים, לא ניתן לאכוף ולבצע את סעיף זה. כחלק מהמכרז החדש שיתבצע לנותני שירות סיעוד, ייכלל סעיף זה בדרישות הביטוח הלאומי
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
תמרוץ התאגידים המעסיקים את המטפלים להדרכת בני משפחה/מטפל עיקרי אחר
תמונת מצב עדכנית
עקב המכרז הנוכחי של ביטוח לאומי עם התאגידים המעסיקים את המטפלים, לא ניתן לאכוף ולבצע את סעיף זה. כחלק מהמכרז החדש שיתבצע לנותני שירות סיעוד, ייכלל סעיף זה בדרישות הביטוח הלאומי
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
הגדלת היצע המטפלים
תמונת מצב עדכנית
התוכנית להגדלת היצע המטפלים תלויה בתוכנית להרחבת תפקידי המטפלים (סעיף 1) שטרם יושמה ונדחתה ליוני 2021.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
בחינת שיתוף פעולה לגיוס סטודנטים כמטפלים
תמונת מצב עדכנית
בשנתיים האחרונות נוסו מתווים שונים לשילוב סטודנטים שלא צלחו מסיבות שונות. משרד הבריאות ימשיך לבחון שיתופי פעולה נוספים עם אוכלוסיית הסטודנטים, אך לא בשנת הלימודים הקרובה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
בחינת הצורך בקמפיין לשינוי מעמד המטפלים בחברה הישראלית
תמונת מצב עדכנית
ממשרד הבריאות נמסר כי בחודשים הקרובים ועד יוני 2021 ייבחן מתווה לקמפיין, זאת במסגרת ועדה שהוקמה ליישום המהלך, הוועדה טרם הציגה מתווה רלוונטי לקמפיין ולא הוצגו לוחות זמנים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר