מערך הכשרות הממלכתי על בסיס החלטת ממשלה 3954 מיום 8.7.2018

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 3954 מיום 8.7.2018 מטילה על השר לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל, בשיתוף ובהתייעצות עם גורמים רלוונטיים אחרים, להגיש תזכיר חוק אשר יסדיר את ניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בתי העסק המושגחים וכן, יקבע את תנאי העסקתם של משגיחי הכשרות, תוך 60 ימים ממועד ההחלטה.

 

הדוח נכתב על ידי התחקירנית רגב אורטל, ובהנחיית עינת קורן ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת ממשלה 3954,שהתקבלה ביולי 2018, המורה להגיש תזכיר חוק אשר יסדיר את ניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בתי העסק המושגחים בתוך 60 ימים ממועד ההחלטה, אכן יושמה. 

לבסוף אכן הוגשה הצעת חוק אך נכון למועד כתיבת דוח זה לא הסתיים תהליך החקיקה, בשל הבחירות לכנסת ואי הקמת ממשלה, ולא ניתן פתרון לסוגיה בפועל.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
מערך הכשרות הממלכתי
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
07/08/2018
החלטה 3954
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד לשירותי דת
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
סעיף א' בהחלטת הממשלה הטיל על המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל להכין תזכיר חוק תוך 60 יום, אשר יביא לידי ביטוי את העקרונות שאימצה הרבנות לניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בתי העסק המושגחים על ידם.
תמונת מצב עדכנית
תזכיר החוק אכן עמד בתאריך היעד שהוצב לו על ידי החלטת הממשלה ופורסם בתאריך ה־ 06.09.2018 אם כימדובר באיחור משמעותי לתאריך היעד הראשוני שהציב בית המשפט העליון.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר