"ממשלה ירוקה" - ייעול התפעול של משרדי הממשלה

מה הוחלט?

בשנת 2009 התקבלה החלטה 1057 שקבעה לפעול לשיפור מדדי הביצוע הסביבתיים של משרדי הממשלה. ההחלטה כללה שורה של פעולות לטובת העניין והציבה יעדים רב שנתיים (עד לשנת 2020) למשרדים  ובהם הפחתה בצריכת נייר, חשמל, מים, פחיות, בקבוקים, שילוב נייר ממוחזר וצריכת דלק. בהחלטה נקבע מנגנון מעקב ודיווח של משרדי הממשלה למשרד להגנת הסביבה. 

בספטמבר 2012, תוקנה החלטת הממשלה במסגרת החלטה 5090, והושם דגש על שימוש במכרזים ירוקים על-ידי קביעת יעדים ארוכי טווח. כמו כן, בוצעו מספר שינויים קלים בסעיפים ועודכנו יעדי צריכה ירוקה במשרדי הממשלה השונים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מעקב אחר יישום שתי החלטות הממשלה מלמד כי נכון לפברואר 2018, יושמו ההחלטות באופן חלקי. 

בשנים הראשונות אחר ההחלטה נמסר דיווח של משרדי הממשלה למשרד להגנת הסביבה ופורסמו דוחות על התקדמות הממשלה בעמידה ביעדים, אך בשנת 2013 נפסק יישום ההחלטות ונפסקו הדיווח והמעקב אחר יישומן וזאת מבלי שאושרה החלטת ממשלה חדשה ומבלי שנקבעו למשרדי הממשלה יעדים עדכניים.

על אף האמור, כפועל יוצא מההחלטה עוגנו מספר פעולות בתחום הרכש, כגון: פרסום כללים למכרז ירוק, הוראות תכ"מ למכרז ירוק, ניתן ניקוד נוסף במכרזים לרכישת כלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה וקביעת דרגת זיהום מקסימלית לכלי רכב במכרזים לרכישת רכבים. 

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
ממשלה ירוקה
הממשלה ה-32
התקבל ביום  
13/12/2009
החלטה 1057
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
עמידה ביעדים רב שנתיים בהוצאה על רכש ירוק.
תמונת מצב עדכנית
מספר מועט של משרדים העבירו דיווח למשרד להגנת הסביבה על עמידתם ביעד בתחום הרכש הירוק. הדו"ח הממשלתי האחרון שפורסם בשנת 2014 ניתח את נתוני 2012 טרם נמדד תחום הרכש הירוק ולכן לא ניתן לדעת האם המשרדים עמדו ביעדים הרב שנתיים שנקבעו להם.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
ריכוז תהליך היישום של החלטה בידי המשרד להגנת הסביבה.
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2010-2012 ריכז המשרד להגנת הסביבה את יישום ההחלטה בכלל משרדי הממשלה באופן אינטנסיבי.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הפעלת חברות ייעוץ למתן ליווי מקצועי למשרדי הממשלה למען יישום ההחלטה.
תמונת מצב עדכנית
המשרד להגנת הסביבה שכר שלוש חברות ייעוץ לצורך ביצוע ההחלטה ויישומה במשרדי הממשלה השונים.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
העברת דו”ח ביקורת שנתי מקרב משרדי הממשלה השונים על יישום ההחלטה אל המשרד להגנת הסביבה.
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2010-2012 העבירו מרבית משרדי הממשלה את דוחות הביקורת למשרד להגנת הסביבה. משנת 2013 הפסיקו משרדי הממשלה להעביר את הדו"חות והמשרד להגנת הסביבה הפסיק לדרוש את העברתם.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
העברת דיווח שנתי לממשלה על יישום ההחלטה.
תמונת מצב עדכנית
המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"חות עבור יישום ההחלטה במשרדי הממשלה עבור השנים 2010-2012 (הדו"ח האחרון פורסם ב-2014).
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
פנייה אל יו”ר הכנסת ומבקר המדינה על- מנת לאמץ אמצעים ”ליירוק” ארגונם.
תמונת מצב עדכנית
נעשו פניות אל גורמים שונים, כיום בכנסת פועל פרויקט "כנסת ירוקה".
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
קביעת דרגת זיהום מקסימלית לכלי רכב במכרזים לרכישת רכבים.
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2011 נקבעו תנאי סף לדרגות זיהום אוויר במרכזי רכב של מנהל הרכש.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
הפחתה (לפי יעדים קבועים מראש) בצריכת משאבים בכלל משרדי הממשלה.
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2010-2012 חל שיפור משנה לשנה בצריכת המשאבים בכלל משרדי הממשלה. בשנת המדידה האחרונה, 2012, עמד רק משרד אחד בכל היעדים לעומת שני משרדים אשר כלל לא הגישו דו"חות ביקורת.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר