מותבי גיור מקומיים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כללים ונהלים לעניין הקמת מותבי גיור מקומיים אשר יפעלו על פי ההלכה היהודית. חברי מותב הגיור המקומי יהיו עצמאיים במתן החלטותיהם ההלכתיות כמו כל בית דין רבני בנושא הנידון לפניו. ההחלטה מגדירה את תהליך הערעור על החלטת מותב הגיור העומדת בפני המתגייר ואת סדרי הדיון בעניין זה. עוד קובעת ההחלטה כי בתוך 14 יום תוקם ועדת היגוי אשר תתאים את כללי הדיון בבקשות לגיור לעבודתם של מותבי הגיור המקומיים. כללי הדיון בבקשות לגיור יוגשו בתוך 30 יום מהקמת הוועדה לשר לשירותי דת ולשרת המשפטים לצורך אישורם. ההחלטה קובעת כי ועדת ההיגוי תנחה, תדריך ותלווה את מותבי הגיור המקומיים, וכן נקבע הרכבה ואופן המינוי לחבריה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

ביולי 2015, זמן לא רב לאחר שהתקבלה, בוטלה החלטת הממשלה 2147, עם הקמת הממשלה ה-34. במקומה, החליטה ממשלה זו, שכללה הפעם את המפלגות החרדיות, על החלטת הממשלה מס' 181, במסגרתה היא שינתה את מדיניותה בעניין גיור מקומי וקבעה שעל אופן גיור זה לפעול תחת הנחיות הממסד הרבני.

לקריאת דוח המוניטור המלא
בוטל
מותבי גיור
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
11/02/2014
החלטה 2147
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד המשפטים
משרד הפנים
משרד לשירותי דת
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת היגוי למערך הגיור- תוך שבועיים תקום ועדת היגוי שתקבע את סדרי עבודתו של מותב גיור, ותתאים את הדיון בבקשות לגיור לאופן העבודה הנהוג במותב גיור מקומי.
תמונת מצב עדכנית
הוועדה הוקמה ונפגשה פעמיים, אך לא הספיקה לסיים את עבודתה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
תקצוב תקני כח אדם למערך הגיור- יש לתקצב מספר תקני כח אדם למערך הגיור, שיתואמו בין שר האוצר והשר לשירותי דת, תחת אישור נציבות שירות המדינה.
תמונת מצב עדכנית
כח-אדם לא תוקצב משום שטרם הוחלט על אופן פעולת מותב הגיור המקומי.
סטטוס היישום
בוטל בוטל
3
מרכיב ההחלטה
הסדרת דין משמעתי לחברי מותבי גיור
תמונת מצב עדכנית
דין משמעתי לא הוסדר משום שטרם הוחלט על אופן פעולת מותב הגיור המקומי
סטטוס היישום
בוטל בוטל
4
מרכיב ההחלטה
קיום בחינה של גיור ומילה ברבנות הראשית
תמונת מצב עדכנית
הבחינה קוימה, אך כסדרה ובאיחור מהזמן שנקבע בהחלטה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
גיבוש מכניזם לאימות יהדותם של אלו המתקשים להוכיח אותה- על מזכיר הממשלה, בתוך חודש וחצי, לגבש הצעה למכניזם מאמת שכזה.
תמונת מצב עדכנית
המכניזם לא גובש בפרק הזמן וההחלטה בוטלה כולה.
סטטוס היישום
בוטל בוטל

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר