מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
114
יישום תוכנית תקצוב לטובת הקהילה הגאה
תאריך פרסום
02/11/2017

יישום תוכנית תקצוב לטובת הקהילה הגאה

הממשלה ה-34
מיושם חלקית
שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל
תאריך פרסום
23/10/2017

שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל

הממשלה ה-34
החלטה 1885
יושם
התוכנית למניעת התאבדויות בישראל
תאריך פרסום
17/10/2017

התוכנית למניעת התאבדויות בישראל

הממשלה ה-33
החלטה 1091
מיושם חלקית
הטבות לחיילי מילואים
תאריך פרסום
14/08/2017

הטבות לחיילי מילואים

הממשלה ה-34
החלטה 1447
מיושם חלקית
העברת משרדי הממשלה לירושלים
תאריך פרסום
03/08/2017

העברת משרדי הממשלה לירושלים

החלטה 1605
לא יושם
רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה
תאריך פרסום
03/07/2017

רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 2464
יושם
מוניטור נגב
תאריך פרסום
02/07/2017

מוניטור נגב

הממשלה ה-33
החלטה 546
מיושם חלקית
בנייה במגרשים פנויים
תאריך פרסום
26/06/2017

בנייה במגרשים פנויים

הממשלה ה-33
החלטה 742
לא יושם
קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2
תאריך פרסום
21/06/2017

קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 1697
יושם
גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה
תאריך פרסום
20/06/2017

גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה

הממשלה ה-34
החלטה 1249
יושם
יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה
תאריך פרסום
04/06/2017

יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה

הממשלה ה-34
החלטה 1466
יושם
חיזוק מערכת הבריאות
תאריך פרסום
23/05/2017

חיזוק מערכת הבריאות

הממשלה ה-32
החלטה 2917
מיושם חלקית